Izvor: Oslobođenje | Srijeda, 20.07.2005.| 14:32
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Digitalni geodetski planovi u Općini Centar

Općina Centar je prva općina u Federaciji koja ima digitalne geodetske planove za područje cijele teritorije. Uspješno je okončan Projekt formiranja digitalnog geodetskog plana (DGP) za sve katastarske općine na području Općine Centar. U izradi digitalnih geodetskih planova, koja je počela 2004. godine, stručnu pomoć pružili su predstavnici GTZ-a (Njemačko društvo za tehničku saradnju), a kontrolu i nadzor vršila je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Digitalizacijom geodetskih planova grafički podaci premjera i katastra zemljišta sa papirne podloge preneseni su u digitalni oblik, tako da će se svi poslovi na održavanju premjera i katastra zemljišta, kao i pružanje usluga građanima (podaci o nekretninama itd.) raditi kompjuterski, što će uveliko povećati efikasnost rada katastra.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.