Izvor: Capital | Nedjelja, 13.11.2016.| 15:51

Milionske štete zbog nesprovođenja Zakona o carinskoj politici - Privrednici i dalje plaćaju carinu na uvoz mašina za proizvodnju

(Foto: dotshock/shutterstock.com )
Privrednici u BiH imaju velike troškove zbog toga što još nije počela primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH kojim je, između ostalog, predviđeno oslobađanje plaćanja carine prilikom uvoza mašina za proizvodnju. Ovaj zakon je donesen polovinom prošle godine, a njegova primjena, kako sada stvari stoje, neće početi prije 2018. godine.

Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je da privreda u BiH bude oslobođena od plaćanja carine na uvoz mašina koje će koristiti u procesu proizvodnje, što sada nije slučaj. Trenutno se za uvoz ovih mašina plaća carina ako je riječ o mašinama bez preferencijalnog porijekla i to pet, 10 ili 15%, u zavisnosti od vrste mašine i u skladu sa Carinskom tarifom BiH.

Neophodno što skorije usklađivanje propisa

U Spoljnotrgovinskoj komori BiH kažu za Capital da primjena novog Zakona o carinskoj politici BiH nije počela, jer nisu usvojeni podzakonski akti i nisu usklađeni zakoni na koji se ovaj zakon oslanja, a prije svega, Zakon o elektronskom potpisu, izmjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Dodaju da novi zakon u odnosu na onaj koji je još uvijek u primjeni predviđa određene olakšice za privrednike, te da je zbog toga neophodno da se što prije usklade svi potrebni propisi za njegovo sporvođenje.

- Neophodno je da se što prije usklade svi propisi kako bi novi Zakon o carinskoj politici BiH bio u cjelosti primjenljiv, što će svakako unaprijediti poslovni ambijent BiH. Privrednici su sada izloženi trošku koji predstavlja carina prilikom uvoza mašina, a koje bi bili oslobođeni da je novi zakon počeo da se primjenjuje. Takođe, višestruki gubitak za privrednike predstavlja to što ne mogu dobiti sertifikat ovlaštenog ekonomskog operatera, koji je takođe propisan novi zakonom - kažu u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Tehnički direktor Fabrike obuće Bema iz Banjaluke Marinko Umičević kaže za Capital da ni novi zakon nije dobar, ali da je neshvatljivo da se, i takav kakav je, ne sprovodi već godinu dana.

- Niko u BiH ne pravi repromaterijal za industriju obuće. Mi više ne možemo da radimo samo lon poslove i prodajemo radnu snagu, već moramo da pravimo svoje cipele i da ih ponudimo vani. Međutim, repromaterijal nije oslobođen carine, a čak i ono što su predvidjeli – oslobađanje carine pri uvozu mašina ne primjenjuju. Ako uzmemo u obzir da samo jedna obična mašina koja je Bemi potrebna za proizvodnju košta 10.000 evra, a da nam je potrebno 200 takvih mašina, koje sada ne možemo kupiti, jasno je da bi nam oslobađanje carine mnogo značilo. Bema je do sada uložila više od 7 mil EUR u mašine - kazao je Umičević.

(Foto: Serhii Neznamov/shutterstock.com)
Direktor preduzeća Orao iz Bijeljine Milan Prica kaže da nije upoznat sa ovim zakonom, ali da bi ga obradovalo ukoliko bi se on počeo primjenivati, jer su proteklih godina imali značajna ulaganja u opremu.

- Ove godine nismo uvozili mašine, ali proteklih godina jesmo, i njihova vrijednost na godišnjem nivou je išla i do 2 mil KM, tako da bi nam oslobađanje od carina sigurno značilo, kao i drugima - kazao je Prica.

Propisi u BiH moraju biti usklađeni sa evropskim

S druge strane, portparol Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Ratko Kovačević kaže da propisi koje, na priijedlog Upravog odbora UIO donosi Savjet ministara BiH, još uvijek nisu usvojeni iz opravdanih razloga.

Kazao je da je za početak primjene i sprovođenje novog zakona potrebno donijeti odluku o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH i odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja tih dažbina.

Prednacrti ovih odluka su pripremljeni, ali se oni moraju uskladiti sa drugim zakonima. Konkretno, prednacrt Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH se mora uskladiti sa novim propisima u EU.

- S obzirom na to da se u EU od maja ove godine primjenjuju novi propisi, UIO je na sastanku sa predstavnicima EU ukazano na činjenicu da se prednacrt Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici, u pogledu odredbi o elektronskom postupku provoza, o ulaznoj i izlaznoj sažetoj deklaraciji kao i odredbi o ovlašćenom privrednom subjektu, mora uskladiti sa novim carinskim propisima EU - rekao je Kovačević.

On je naglasio da je donošenje ove odluke planirano u 2017. godini, dok je početak njene primjene, a samim tim i novog zakona planiran od 1. januara 2018. godine.

- Taj datum je sasvim realan, jer UIO mora u potpunosti završiti započeti razvoj novih carinskih informacionih sistema neophodnih za potpunu podršku primjene novih carinskih propisa i obradu elektronskih carinskih deklaracija, na kojima se i zasnivaju novi carinski propisi, kako za elektronski provozni postupak tako i za uvozne i izvozne carinske postupke - rekao je Kovačević.

Dodao je da za omogućavanje podnošenja elektronskih carinskih deklaracija, koje bi doprinijele olakšanju rada poslovne zajednice i ubrzanju sprovođenja postupaka, neophodno da budu ispunjeni i uslovi za sprovođenje Zakona o elektronskom potpisu.

(Foto: Inna Sokolovska/shutterstock)
- UIO je više puta inicirala preduzimanje neophodnih aktivnosti na uspostavljanju uslova za primjenu elektronskog potpisa, jer od njih zavisi i mogućnost korištenja elektronskih carinskih deklaracija sa pravnom snagom, odnosno primjena novih carinskih propisa - rekao je Kovačević.

Naglasio je da iako je Zakon o elektronskom potpisu usvojen još 2006. godine, nikad na nivou BiH nije određeno tijelo koje bi bilo nadležno za izdavanje elektronskog potpisa.

- Zato je UIO ranije pokrenula inicijativu da upravo mi budemo sertifikaciono tijelo za izdavanje elektronskog potpisa za obveznike u Jedinstvenom registru UIO. Uradili smo sve neophodne tehničke pripreme i čeka se da se okonča procedura u Savjetu ministara BiH i donese odluka o uspostavljanju sertifikacionog tijela i da ono profunkcioniše u punom kapacitetu - istakao je Kovačević.

Novine u Zakonu o carinskoj politici

Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, neke od najvažnijih novina u ovom zakonu su elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja roba i umanji troškove postupka.

Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je i uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta, a kompanije koje dobiju ovaj status uživaće povjerenje carinskih organa, imaće puno manji obim kontrola, biće prepoznate i u BiH, ali i u ostalim zemljama, pa čak i zemljama EU kao kompanije koje u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima posluju.

Takođe, novi carinski propisi omogućiće bolju analizu rizika u smislu posebne i detaljne kontrole samo onih obveznika koji spadaju u grupu rizičnih.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.