Izvor: Sarajevska berza | Utorak, 12.02.2008.| 13:50
Izdvojite članak Odštampajte vijest

IF "Naprijed" d.d. Sarajevo - Obavijest dioničarima Društva o provjeri identifikacijskih podataka

(Foto: b)

Uvidom u listu dioničara investicionog fonda "NAPRIJED" d.d. Sarajevo utvrđeno je da postoji veći broj dioničara čiji identifikacioni podaci (ime, prezime, matični broj i adresa stanovanja) koje se vode kod Registra vrijednosnih papira FBiH (RVP) nisu usaglašeni sa stvarnim i trenunim stanjem tih podataka koji su navedeni u CIPS bazi podataka i po kojoj su građani dobili trenutno važeće lične dokumente.

Kako bi dioničar Investicionog fonda "NAPRIJED" d.d. Sarajevo mogao uredno na adresu stanovanja dobivati izvode od RVP-a sa stanjem na svom računu; kao i da bi mogao sudjelovati i odlučivati na Skupštinama Fonda, te na kraju ako želi kupovati ili prodavati dionice neophodno je da u RVP-u ima identične podatke kao i u CIPS bazi.

Društvo za upravljanje fondovima "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo će u periodu od dana objavljivanja do 31. 03. 2008. god. u svojim poslovnim prastorijama u Sarajevu, u ulici Džemala Bijedića 124. od 08 do 16 sati svakog radnog dana primati diontičare Fonda koji žele izvršiti provjeru svojih identifikacijskih podataka na kojima se vode njihove dionice i ukoliko se ustanovi razlika u podacima dioničari će dobiti upute o usaglašavanju identifikacijskih podataka pri Registru vrijednosnih papira. U svrhu provjere svaki dioničar će morati imati ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu. Gore navedene informacije možete provjeriti i na broj telefona 033 767-580.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.