Izvor: Nezavisne novine | Nedjelja, 14.08.2016.| 12:21
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Dugovi sedam kantona FBiH premašili 228 mil KM

(Foto: vallter/shutterstock.com)
Samo sedam kantona u FBiH sa prošlom godinom akumuliralo je najmanje 228 mil KM deficita budžeta, s tim da ova cifra nije konačna imajući u vidu da neki od njih nisu u rezultat "ubrojali", između ostalog, pravosnažne i izvršne presude koje u samo jednom kantonu iznose čak 113,7 mil KM.

Ovo je vidljivo iz izvještaja Ureda za reviziju institucija u FBiH koji je revidirao prošlogodšnje budžete sedam od deset kantona, koji su zasad objavljeni. Deficit tih kantona samo za prošlu godinu iznosi najmanje 47 mil KM. Neki od kantona su dio svog akumuliranog deficita, kao što je slučaj sa Zeničko-dobojskim kantonom, pokrivali dugoročnim zaduženjem.

Revizija se odnosi na Unsko-sanski (USK), Posavski, Zeničko-dobojski (ZDK), Bosansko-podrinjski (BPK), Srednjobosanski (SBK), Hercegovačko-neretvanski (HNK) i Livanjski kanton.

- Javna potrošnja veća je od budžetskih prihoda. U pitanju su stranački interesi zbog glasova i niko ne može prekinuti taj lanac zbog idućih izbora. Cijela BiH ima taj problem jer bi se bilo kakvo stezanje javne potrošnje, uljučujući socijalnu, negativno odrazilo na politički status onih koji su tu na vlasti. S druge strane, oni u opoziciji bi to koristili kao argument za socijalnu neosjetljivost vladajućih krugova - istakao je ekonomski analitičar Kadrija Hodžić, dodavši da je to vrzino kolo iz kojeg nema izlaza.

Kazao je da će, zbog zaduživanja, jedna generacija koja dođe biti u neugodnoj poziciji da mora da krahira. Istakao je i da FBiH zbog ustroja troši više od RS jer logika govori da struktura kantona zbog ministarstava, voznih parkova i drugog troši više.

- Ogromna je armija socijalno ugroženog stanovništva i tri puta je veća nego u RS. Tako se 200.000 naknada svaki mjesec u FBiH mora isplatiti, i to samo socijalnih, bez penzija - istakao je Hodžić.

Naglasio je da, ako bi postali socijalno neosjetljivi i to počeli rezati, onda stranke ne bi imale glasačku armiju i gube na izborima. Smatra da je 2006. godina bila ključna za budžetsku potrošnju, jer je stranka koja je bila na vlasti tada uvela u socijalna prava veliki broj ljudi koje kasnije budžet ne može da izdrži.

- Kada bi se rezale plate, to bi bilo malo, a dobili bismo suprotan efekat da niko ne bi radio u javnom sektoru - dodao je Hodžić.

Istakao je da treba rezati dodatne naknade koje imaju zaposleni, a kao jedno od rješenja vidi smanjenje djelatnosti kantona, ali sumnja da će do toga doći "jer smo blokirani politikom".

Prema revizorskim izvještajima, neki kantoni su čak i planirali deficit budžeta, što nije u skladu s propisima. Neki budžetski korisnici su trošili više nego što im je bilo odobreno.

Primjer je Zeničko-dobojski kanton gdje se budžetski korisnici nisu pridržavali ograničenja, te je potrošeno oko 3 mil KM više od budžetom odobrenih. Neki od kantona su pogrešno iskazivali rezultat, što su revizori zamjerili pa tako, prema njihovim nalazima, iskazani suficit nakon sagledavanja zapravo izađe na deficit. Jedino je Posavski kanton ispravno iskazao suficit od oko 3 mil KM kojim je akumulirani deficit smanjio na oko 3,1 mil KM.

Plate članova vlada i skupština nisu bile zanemarive. Premijeri su imali, u zavisnosti od kantona o kojem je riječ, i do 3.700 neto plate (HNK), ministri do 3.342 (takođe u HNK), profesionalni poslanici i do 2.632 KM plate u USK u čijoj skupštini su poslanici imali 1.800 KM paušala uz 150 KM naknade za prisustvo sjednicama.

Zaposlenim je uglavnom isplaćivan regres i pored negativnog finansijskog rezultata. Neki od nalaza revizora su da je po 3.000 KM dato predsjedavajućoj Skupštine i poslaniku Bosansko-podrinjskog kantona za troškove obrazovanja za specijalistički studij - zvanje magistra pravnih nauka. U Livanjskom kantonu predsjednik Skupštine je imao šest savjetnika. U USK su neki računi za ugostiteljske usluge dostizali 5.700 KM. Ministar unutrašnjih poslova HNK je koristio dva broja mobilnog telefona sa ograničenjem troškova na po 150 KM iako je odlukom Vlade ministru odobren limit od ukupno 150 KM mjesečno. U SBK je ministru unutrašnjih poslova uvećana plata za 30% na ime posebnog dodatka za posebne uslove rada, što zakon ne predviđa.

Nezavisne su kontaktirale neka od ministarstava finansija kantona, ali ministri su na godišnjem odmoru.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.