Izvor: eKapija | Utorak, 05.07.2016.| 08:22
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Uvođenje e-potpisa 2017. - Spor napredak reforme elektronskog poslovanja, FBiH kaska za Republikom Srpskom

(Foto: Rawpixel/shutterstock.com)
Agencija za informaciono društvo RS (AIDRS) je prvi javni organ u BiH koji sve svoje interne poslove obavlja bez korišćenja papira, čime su započeli sveobuhvatan projekat pod nazivom "Institucija bez papira". Uspješno su realizovali nekoliko projekata u oblasti e-uprave, poput PKI infrastrukture (infrastruktura javnih ključeva) unutar javne uprave, čime su omogućili korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Kako je za "eKapiju" rekao direktor AIDRS-a Srđan Rajčević, jedina PKI infrastruktura koja u ovom momentu u BiH funkcioniše u potpunosti, tj. u kojoj fizička lica zaposlena u organima javne uprave mogu dobiti kvalifikovani digitalni sertifikat je upravo ona koja je prije nekoliko godina implementirana u AIDRS-u.

- Što se tiče izdavanja ovakvih sertifikata fizičkim i pravnim licima na komercijalnoj osnovi, još se nije pojavio potencijalni investitor, iako je i zakonodavstvo u RS skoro nivelirano u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Dakle, stvar je tržišta i procjene investitora. Država je učinila svoje.

RS je, takođe, učinila i značajne korake u pravcu reforme procesa registracije poslovnih subjekata, među kojima je usvajanje novog Zakona o registraciji poslovnih subjekata RS.

- Trenutno smo u procesu razmatranja opcija za drugu fazu koja podrazumijeva stvaranje infrastrukturnih i drugih pretpostavki za elektronsku tj. onlajn registraciju – dodaje Rajčević.

Još jedna od rijetkih institucija u BiH koja sprovodi reforme u elektronskom poslovanju je Uprava za indirektno oporezivanje BiH koja je prije godinu dana uvela e-kontrolu, tj. elektronsko plaćanje obaveza za velike poreske obveznike.

Srđan Rajčević
- Prvi rezultati su pozitivni, i iz tog razloga očekujem da će e-kontrola biti uvedena i za ostale poreske obveznike. Međutim, jedan od problema može biti nedostatak informacionih kapaciteta kod mnogih, posebno malih poreskih obveznika – kaže za "eKapiju" Predrag Duduković iz Udruženja ekonomista RS - SWOT.

S obzirom na to koliko je spora administracija, uvođenjem e-uprave značajno će se ubrzati administrativne procedure. Za privrednike u BiH, koji željno čekaju potpunu implementaciju, ova reforma ide vrlo sporo. Elektronski potpis, koji je jedan od temelja e-poslovanja, još nije uveden, kako ni u RS, tako ni u FBiH.

- Elektronski potpis znači brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje. Uvođenje ovog potpisa u RS će, nadamo se, biti u toku 2017. – rekao je Duduković.

Spori napredak

O elektronskom poslovanju u BiH govori se već 10 godina, kada su doneseni i prvi zakoni. Nejasno je zbog čega i dalje nije počela primjena, ali je sigurno da potpuna implementacija neće biti sprovedena ni u 2016. godini.

- Analiza pravnih barijera za razvoj e-poslovanja u praksi je sveobuhvatan i dugotrajan posao na kojem se unutar AIDRS-a i dalje radi – ističe Rajčević.

Predsjednik udruženja "BH-Tel" Himzo Bajrić smatra da je e-uprava jedan od najznačajnijih projekata za popravljanje kvaliteta življenja građana kao pojedinaca, kao i društva u cjelini.

- Nastojimo da svojim djelovanjem pomognemo da se ovaj projekat brže uvodi, ali i uz to čini se da reforme ne idu zadovoljavajućim tempom – kaže Bajrić.

Po podacima Transparency Internacional Agency, BiH je na 107. mjestu po lakoći poslovanja što odvlači investitore od ulaganja. Uvođenje e-registra i e-uprave je nadogradnja ICT infrastrukture i pozitivno djeluje na poslovanje i privlačenje investicija.

- To su porazni podaci za našu zemlju. ICT tehnologija ima velike mogućnosti u pogledu poboljšanja uslova za investicije. Ukoliko određeno društvo ne stvori neophodne infrastrukturne pretpostavke vezane za uspješno korišćenje ICT tehnologija po prihvatljivim cijenama onda se to društvo po pitanju investicija zaobilazi i naravno zaostaje u svom razvoju – smatra Bajrić.

(Foto: T.Dallas/shutterstock.com)
U RS je najavljeno da će se u 2016. uvesti elektronska registracija preduzeća, a u FBiH se tek sada uvodi jednošalterski sistem registracije.

- Napredak na bilo kom nivou vlasti u BiH je napredak za cijelu državu i ja to tako doživljavam, a registracija preduzeća je prvi i najvažniji korak u poslovanju i ja se tome radujem. To će biti katalizator formiranja i registracije preduzeća što je osnovna pretpostavka razvoja. U FBiH se kasni iz raznoraznih razloga, a po meni je i nedostatak znanja šta sve treba uraditi za napredak – dodaje Bajrić.

Uskoro novi Zakon o elektronskom potpisu BiH

Formiranje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca je prioritet, i od njega zavisi početak implementacije svih zakona vezanih za elektronsko potpisivanje, rekli su za "eKapiju" u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH.

- Svi važeći Zakoni koji regulišu oblast e-potpisa su usklađeni sa Direktivom EU koja će biti na snazi do 1. jula 2016. godine. Ministarstvo planira donošenje novog Zakona o elektronskom potpisu i, uz njega vezanih podzakonskih akata, u skladu sa novom EU Uredbom o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutrašnjim tržištu koja stavlja izvan snage pomenutu Direktivu. Ukoliko su i postojeće entitetske legislative usklađene sa propisima EU, neće biti prepreka u njihovoj implementaciji i kompatibilnosti - ističu iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Iskustva regiona

U EU je već dugi niz godina u upotrebi e-uprava i elektronsko poslovanje. Što se tiče okruženja, Srbija je već uvela mnoge e-usluge od strane državnih institucija za privredu i stanovništvo - kao što je izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, registracija preduzeća, izdavanje uvjerenja i potvrda, predaja završnih računa, itd. U Crnoj Gori je još od 2011. godine moguća elektronska registracija preduzeća, kao i elektronsko podnošenje poreskih prijava.

U Makedoniji, između ostalih usluga, preko e-uprave uvedeno je e-zdravstvo što podrazumijeva elektronsko zakazivanje pregleda i izdavanje recepata, čime je tri puta povećan broj usluga i deset puta skraćeno vrijeme čekanja.

Slobodana Šubara

Kompletan sadržaj Tematskog biltena "IT - Investicija koja se brzo vraća" možete pročitati OVDJE.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.