Izvor: Fena | Subota, 09.06.2007.| 11:24
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Ostvareni pozitivni finansijski rezultati Federalnog fonda solidarnosti Federacije BiH

(Foto: b)

Poslovanje Fonda solidarnosti Federacije BiH u prošloj godini je završeno s viškom prihoda nad rashodima od 365.190 KM, pokazao je Izvještaj o izvršenju finansijskog plana ovog fonda.

Prema Izvještaju, koji je pripremilo Federalno ministarstvo zdravstva a na posljednjoj sjednici usvojila Federalna vlada, ukupni prihodi Fonda su iznosili 78,2 miliona KM. Prihodi od doprinosa iznosili su u prošloj godini 61 milion KM, dok je iz budžeta FBiH izdvojeno 17 miliona KM. Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje veći su za 11 posto u odnosu na planirane za prošlu godinu, a za 17 posto u odnosu na ostvarene u 2005. godini. U prihodima od doprinosa uključeni su i prihodi ostvareni po osnovu doprinosa od paušala po međunarodnim sporazumima iz koji se izdvaja devet posto za Federalni fond solidarnosti.

Procjenjuje se da je značajno povećanje prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, što je vjerovatno rezultat uvođenja PDV-a kojim je uvedeno više finansijske discipline kod uplate doprinosa od poslodavaca. Prihodi iz budžeta FBiH za prošlu godinu ostvareni su u iznosu od 17 miliona KM, od čega se na transfer za Fond solidarnosti odnosi 11,5 miliona KM, za namjenske iznose za liječenje oboljelih od hepatitisa C 4,5 miliona KM, za liječenje multipleks skleroze 500.000 i za imunizaciju 500.00 KM.

Ukupni troškovi Fonda su prošle godine iznosili 77,8 miliona KM i za osam posto su veći od ostvarenih u 2005. zbog porasta obima zdravstvenih usluga i uvođenje PDV-a.

U prošloj godini troškovi za dijalizu su veći za devet posto u odnosu na 2005., dok su za usluge radioterapije kod malignih oboljenja troškovi manji za pet posto u odnosu na planirane rashode u 2006. godini. Na radioterapijskom tretmanu je bilo 1.890 pacijenata oboljelih od malignih oboljenja, a pruženo je 2.049 usluga.

Ukupni troškovi za citostatike u prošloj godini veći su za 35 posto u odnosu na 2005., što je uzrokovano povećanjem broja liječenih citostatskom terapijom i efektima PDV-a na povećanu potrošnju.

Kada je riječ o uslugama iz programa kardiologije i kardiohirurgije, troškovi u prošloj godini su iznosili 17,5 miliona KM i veći su za 21 posto u odnosu na planirane. Tokom 2006. izvršeno je 3.164 kardioloških i kardiohirurških usluga, od čega u Kliničkom centru Tuzla 2.177, a u Kliničkom centru Sarajevo 987 usluga.

Uz pozitivan finansijski rezultat, ostvareni su i dobri rezultati u unapređivanju zdravstvene zaštite i provođenju programa finansiranih iz Fonda, uz ravnopravan tretman svih osiguranih osoba u FBiH. Kako je navedeno u Izvještaju, protekle su godine na zahtjev nadležnih organa vlasti u finansiranje iz ovog fonda uvršteni i preventivni programi.

Pozitivan finansijski rezultat je ostvaren zahvaljujući racionalnom pristupu u korištenju iznosa Fonda i uspostavljenoj kontroli u pružanju zdravstvenih usluga i provođenju programa koji se finansiraju iznosima Fonda.

U narednom periodu je potrebno riješiti pitanje zdravstvenih usluga iz programa solidarnosti za koje nisu stvoreni uvjeti da se na adekvatan način pružaju u FBiH, a koje se prvenstveno odnose na djecu. Treba pokušati riješiti i problem još velikog broja bolesnika na listama čekanja za kardiološke operativne zahvate, te definirati indikatore praćenja uspješnosti u liječenju i potrošnji lijekova. Vlada FBiH zaključila je da pri projektovanju budžeta za sljedeću godinu planira da refundira Fondu iznos novca plaćen na ime PDV-a.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.