Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Industrijska zona Poljavnice biće proširena za 38 ha - Novi Grad planira fazno uređenje i razvoj infrastrukture za buduće investitore

Regulacioni plan Industrijske zone Poljavnice
Regulacioni plan Industrijske zone Poljavnice (Foto: Opština Novi Grad)
Opština Novi Grad trenutno radi na pripremi zemljišta u trećem dijelu industrijske zone Poljavnice za nove investicije. Opština je završila proceduru izrade idejnog projekta, a trenutno je u fazi izrade glavnog projekta industrijske zone, nakon čega će se pristupiti i izgradnji neophodne infrastrukture.

Površina tog proširenog dijela zone biće 38 hektara, kaže Vesna Đukanović, šef Odsjeka za upravljanje razvojem u opštini Novi Grad.

- Odlukom o osnivanju Industrijske zone Poljavnice i Predinvesticionom studijom opravdanosti izgradnje za industrijsku zonu Poljavnice, predviđena je izgradnja moderne industrijske zone na zemlјištu ukupne površne 75 ha. Regulacionim planom Industrijske zone Polјavnice obuhvaćena je površina od oko 17 ha, a ovim planom su definisani svi relevantni urbanističko-regulativni elementi za buduću izgradnju, rekonstrukciju i plansko uređenje prostora koji on obuhvata – ističe Đukanović.

Industrijska zona Poljavnice smještena je na rubnom dijelu grada, između rijeke Une i magistralnog pravca M14 - dionica Kozarska Dubica-Kostajnica- Novi Grad-Bihać, a udaljena je 4 kilometra, nizvodno rijekom Unom, od centra Novog Grada.

Granični prelaz za želјeznički saobraćaj za međunarodni prevoz putnika, vozila i robe (Dobrljin, BiH - Volinja, HR) nalazi se na udalјenosti od 15 km, a granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika (Novi Grad, BiH - Dvor, HR) na udalјenosti od 4 km.

Trenutno, u Industrijskoj zoni Poljavnice djeluje 30 privrednih subjekata, koji ukupno zapošljavaju oko 350 radnika. Djelatnosti koje preovladavaju u zoni su tekstilna, drvoprerađivačka i metalna industrija, građevinarstvo, saobraćaj i skladištenje.

Iako postoji određena infrastruktura u području industrijske zone - pristupni asfaltirani put, elektroenergetska mreža, telekomunikaciona mreža, sistem vodosnabdijevanja, ona trenutno ne zadovoljava potrebe industrijskih subjekata koji djeluju na ovom području, a takođe ne pruža adekvatne uslove za planirano proširenje zone.

- Prema predinvesticionoj studiji, projekat uređenja i razvoja Industrijske zone Poljavnice uklјučuje ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu - pripremne aktivnosti, vodovod, EE infrastruktura, kanalizacija, prečistač, saobraćajna infrastruktura, TT infrastruktura, zaštitni zid pored rijeke Une, nadzor, te ulaganja u kratkotrajnu imovinu - održavanje i marketing - navode iz Opštinske uprave.

Za daljnji razvoj industrijske zone i unapređenje poslovanja privrednih subjekata u zoni, neophodno je izvršiti izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture, te riješiti imovinsko-pravne odnose za dio zemljišta na kojem se planira proširenje zone.

Osnovni zadatak projekta je fazna izgradnja zone Poljavnice, savremene, perspektivne poslovne zone Poljavnice, obuhvata u prvoj fazi cca 2,0 ha.

Industrijka zona Poljavnice
Industrijka zona Poljavnice (Foto: Opština Novi Grad)
Vrijeme uspostavlјanja i razvoja industrijske zone Polјavnice, kao zasebne cjeline, smatra se 2004. godina, kad je skupštinskom odlukom, dodijelјeno neizgrađeno opštinsko zemlјište privrednicima za gradnju privrednih objekata. Od tada do danas je doneseno je niz odluka vezanih na stvaranje preduslova za razvoj zone: Regulacioni plan Industrijske zone Polјavnice, Odluka o osnivanju Industrijske zone Polјavnice i Studija izvodlјivosti za Industrijsku zonu Polјavnice. Zonom upravlјa Opština Novi Grad.

- S obzirom da Opština Novi Grad, u dijelu zone koji je obuhvaćen regulacionim planom, nije imala zemljište u svom vlasništvu, Skupština opštine Novi Grad je u oktobru prošle godine donijela Odluku o kupovini nepokretnosti-zemlјišta u k.o. Polјavnice ukupne površine 2 ha, a kako bi se obezbijedile slobodne parcele za buduće investitore. U sklopu pripreme ovog zemljišta za nove investicije, Opština Novi Grad je trenutno u procesu parcelaciije zemljišta i izrade idejnog i glavnog projekta Industrijske zone Polјavnice, nakon čega će se pristupiti i izgradnji neophodne infrastrukture, a navedno zemljište će biti dostupno investitorima po okončanju infrastrukturnih radova – navode u Opštini.

Trenutno je do ovih parcela uređena pristupna saobraćajnica, te postoji mogućnost priklјučka na gradski vodovod i elektro-mrežu, ovisno o namjeni parcele.

Planirani infrastrukturni radovi u prvoj fazi se odnose na izgradnju glavne i sporedne saobraćajnice i parkirališta za poslovna i putnička vozila, izgradnju komunalne infrastrukture i javne rasvjete.

Infrastrukturni radovi u poslovnoj zoni realizovaće se u saradnji sa Vladom Republike Srpske, iz donatorskih sredstava kao i dijelom iz sopstvenih izvora. Projekat "Uređenje i razvoj Industrijske zone Poljavnice" kandidovan je i za Program javnih investicija Republike Srpske za period od 2023-2025.godine.

- Glavni fokus ekonomskog razvoja opštine Novi Grad, u prvom redu, predstavlja stvaranje nove privredne strukture, te je projekat "Uređenje i razvoj Industrijske zone Poljavnice" jedan od strateških projekata opštine Novi Grad, prepoznat i kao jedan od generatora ukupnog razvoja opštine - poručuju iz Opštinske uprave.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak