Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Biljana Nišić, samostalni stručni saradnik za budžet i finansije, privredu i privatno preduzetništvo - Podržavamo svaku dobru ideju

Biljana Nišić
Biljana Nišić (Foto: Opština Jezero)
Opština Jezero ne može da se pohvali velikom privrednom aktivnošću, a oblast u kojoj trenutno ima najveći broj zaposlenih je drvoprerada. Međutim, ni potencijali drvoprerade, kao ni drugih sektora, nisu dovoljno iskorišteni, iako su troškovi pokretanja proizvodnih i drugih pogona niži u odnosu na okolna mjesta. Ipak, za privlačenje znajačnijih investitora potrebno je obezbijediti još kvalitetnijih uslova, pa su u opštini snage usmjerili upravo na kreiranju olakšica i drugih infrastruktunih pretpostavki za razvoj poslovanja.

Biljana Nišić, diplomirani ekonomista, zaposlena na poziciji samostalnog stručnog saradnika za budžet i finansije, privredu i privatno preduzetništvo ističe da mala i srednja preduzeća mogu biti važan faktor budućeg razvoja Jezera, te da je cilj kreiranje dinamičnog, konkurentnog i izvozno orijentisanog sektora MSP.

eKapija: Kakav je trend u preduzetničkom poslovanju i kako biste opisali stanje u privredi na teritoriji Jezera?

- Mala i srednja preduzeća mogu imati značajan uticaj za razvoj opštine Jezero. Sa adekvatnom politikom razvoja, zakonskim okvirima i koordiniranom podrškom na svim nivoima, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo mogu dobiti veći dio domaćeg tržišta a postepeno i stranih tržišta, mogu biti partneri domaćim i stranim kompanijama, ali inicirati jake razvojne projekte i tako doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Cilj je kreiranje dinamičnog, konkurentnog i izvozno orijentisanog MSP sekotra na području opštine, jer je stanje u privredi sa trenutno raspoloživim informacijama u stagniranju.

eKapija: Da li opština daje olakšice za investitore i pokretanje proizvodnih i drugih pogona?

- Dajemo, i to u vidu nižih poreskih i neporeskih prihoda koji su u nadležnosti opštine Jezero kao jedinice lokalne samouprave. Tako su na primjer stope poreza na imovinu niže u odnosu na lokalno okruženje, kao i komunalne i opštinske administrativne takse. Opština Jezero je izrazito nerazvijena lokalna zajednica i ima skroman budžet koji nije dovoljan za zadovoljenje njenih potreba. Saradnja sa privrednicima je dobra, podržava se svaka dobra ideja u smislu dvanja dobrih preporuka investitorima sa našeg područja, kao i odobravanje sredstava od strane drugih institucija kod kojih realizuju određene projekte.

eKapija: Kakve su procedure za osnivanje preduzeća u vašoj opštini, šta bi trebalo da znaju domaći i strani ulagači?

- Osnivanje preduzeća nije u nadležnosti opštine, ona se registruju kod drugih organa. Samostalno preduzetništvo je u nadležnosti opštine. Može se reći da je procedura osnivanja samostalnog preduzetnika pojednostavljena, jer se podržava svaka dobra ideja, a naš cilj je legalizacija preduzetništva u onoj mjeri u kojoj je to moguće.

eKapija: Koje oblasti privrede pokazuju najviše potencijala za razvoj i investicije? Očekujete li nove investitore i koji su pravci razvoja za te oblasti?

- Opština Jezero pored statusa izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave ima odlične preduslove za razvijanje u oblastima biznisa i investiranje kapitala i znanja u oblasti privredne infrastrukture, turizma, zdravstva, kulture, sporta i mladih. Naravno da se očekuju novi investitori, a pravci razvoja za te oblasti podrazumijevaju olakšice u birokratiji i mnoge druge pogodnosti stranim investitorima.

eKapija: Kakva je statistička slika privrede u Jezeru. Koliko firmi posluje, sa kakvim prihodima i rezultatima u odnosu na privredna kretanja na nivou RS?

- Statistička slika privrede u Jezeru je dosta loša. Riječ je o siromašnoj lokalnoj zajednici, čije stanovništvo se bavi uglavnom poljoprivredom u svrhu dopune porodičnih budžeta. Na području opštine registrovani su i privredni subjekti ( preduzeća i to u oblasti drvoprerađivačke industrije i komunalne djelatnosti. Takođe, posluju u dvije radne jedinice preduzeća čija sjedišta su registrovana u drugim lokalnim zajednicama, a čija djelatnost proizvodnja i uzgoj ribe i promet nafte i naftnih derivata. Registrovano je 20-ak samostalnih preduzetnika iz oblasti trgovine i ugostiteljstva, poljoprivrede i ostalih djelatnosti. Nosioci razvoja po ostvarenim prihodima su preduzeća u oblasti drvoprerađivačke industrije. Prema našim procjenama na području opštine ostvareni prihodi u privredi su niži u odnosu na privredna kretanja u Republici Srpskoj.

(Foto: Opština Jezero)
(Jezero) eKapija: Koji su glavni ciljevi postavljeni kroz razvojne, strateške i akcione dokumente. Na čemu je fokus u budućem periodu?

- Glavni ciljevi postavljeni kroz razvojne, strateške i akcione dokumente su u stvaranju povoljnog ambijenta za život u opštini Jezero, prožet elementima tzv. "zelenog razvoja" i povećati broj novoregistrovanih privrednih subjekata, stvoriti okruženje za transfer znanja, inovacija i modernih tehnologija, povećati broj industrijskih i prerađivačkih preduzeća zasnovanih na tradicionalnim, ekološki prihvatljivim i obnovljivim resursima. Treba stvarati pretpostavke za potpuno eliminisanje prepreka i barijera koje stoje na putu rasta i razvoja postojećih biznisa i stvarati povoljno poslovno okruženje.

eKapija: Koje biste sve prednosti pozicije Jezera istakli, kako prirodne, tako i klimatske?

- Kao prednosti pozicije Jezera, klimatske i prirodne, istakla bih povoljan geografski položaj, blizinu tržišta, jeftinu radnu snagu, povoljne klimatske uslove, dostupne potrebne resurse - voda, šuma itd.

eKapija: Šta biste izdvojili kao najvažnije stavke u budžetu za 2022. sa aspekta privrede i kapitalnih projekata?

- Kao najvažnije stavke u budžetu za 2022. godinu sa aspekta privrede i kapitalnih projekata istakla bih izgradnju dječijeg vrtića u opštini Jezero, što će dovesti do novog zapošljavanja u samom vrtiću, tako i mogućnost zapošljavanja majki čija djeca mogu boraviti u toj ustanovi. Takođe, projekat sanacije lokalne putne mreže je jedan od kapitalnih projekata čime se stvaraju pretpostavke za bolju i bezbjedniju komunikaciju.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak