Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Goran Vujaković, šef Odsjeka za lokalni razvoj - Nekoliko investitora želi da otvori pogone u Trnu i Aleksandrovcu

Goran Vujaković
Goran Vujaković (Foto: Aleksandra Petković/Opština Laktaši )
U okviru poslovne zone Aleksandrovac investitorima je namijenjeno 28,9 hektara zemljišta, a Opština Laktaši u svom vlasništvu na raspolaganje stavlja nekoliko građevinskih parcela, ukupne površine oko 45.000 m2. Uz to, Opština planira uskoro da proširi kapacitete zone Aleksandrovac na dodatnih 250.000 m2, kaže Goran Vujaković, šef opštinskog Odsjeka za lokalni razvoj.

Najavljuje i to da Opština u narednom periodu očekuje pozitivan ishod pregovora sa nekoliko investitora. Kako kaže Vujaković, više njih je zainteresovano za kupovinu poslovnih hala u naselju Trn, dok su tri investitora pokazala interesovanje da ulažu u Poslovnu zonu Aleksandrovac.

Ne krije da će biti još ulaganja u preduzetničku infrastrukturu, pa i otvaranja novih poslovnih zona, naročito u blizini aerodroma i autoputa, kao i važnih magistralnih puteva koji prolaze kroz opštinu.

eKapija: U okviru postojećih poslovnih i industrijskih zona koliko je parcela dostupno za ulaganje? Jesu li na prodaju ili idu u zakup, po kojim cijenama?

- Površina namijenjena investitorima u poslovnoj zoni Aleksandrovac iznosi 28,9 ha, a Opština Laktaši u svom vlasništvu investitorima na raspolaganje stavlja nekoliko greenfield građevinskih parcela površine od 5.000 do 12.000 m2, ukupno oko 45.000 m2. U narednom periodu planirano je proširenje poslove zone Aleksandrovac na površinu od dodatnih 250.000 m2, na lokaciji između magistralnog puta Laktaši – Gradiška i autoputa Banjaluka – Gradiška, čime će se obezbijediti bolji uslovi investitorima i tako doprinijeti i povećanju zaposlenosti.

Kapaciteti ostalih zona uglavnom su popunjeni, osim industrijske zone u Velikom Blašku, gdje su sve parcele u privatnom vlasništvu. Zemljište u poslovnoj zoni u Aleksandrovcu, u vlasništvu opštine, zainteresovanim investitorima se prodaje po subvencionisanoj cijeni od 6,00 KM/m2. Opština Laktaši izvršila je pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, tako da su sve parcele već spremne za gradnju.

eKapija: Očekujete li otvaranje novih pogona u narednom periodu. Da li pregovarate sa određenim investitorima?

- Jaka postojeća privreda, koja broji više od 1.300 poslovnih subjekata, i proaktivna lokalna uprava koja kontinuirano radi na pružanju podrške investitorima, posebna su preporuka za započinjanje poslovanja u Laktašima. Upravo iz tog razloga, interesovanje investitora za započinjanjem ili proširenjem poslovanja na području opštine je konstantna pojava, zbog čega su predstavnici Opštine Laktaši u stalnoj komunikaciji sa privrednicima. U toku su pregovori sa nekoliko zainteresovanih investitora za kupovinu poslovnih hala koje su u vlasništvu opštine, a koje su locirane u naselju Trn, 10 km od Banjaluke. Takođe, tri investitora su izrazila interes da investiraju u Poslovnu zonu Aleksandrovac, informisani su o svim obavezama i mogućnostima pa se u narednom periodu očekuje pozitivna realizacija ovih pregovora. Dakle, investitori su podjednako zainteresovani i za brownfield i greenfield investiranje.

eKapija: Kako biste ocijenili stanje preduzetničke infrastrukture na području Laktaša. Je li neophodan dalji infrastrukturni razvoj zona?

Poslovna zona Aleksandrovac
Poslovna zona Aleksandrovac (Foto: Opština Laktaši/Promo video)
- Opština Laktaši je kroz izdvajanje značajnih sredstava iz budžeta za kapitalne investicije konstantno poboljšavala uslove za život stanovništva i razvoj privrede. Osim ulaganja u osnovnu infrastrukturu - saobraćajna infrastruktura, vodovod i kanalizacija, naročito su značajna ulaganja u preduzetničku infrastrukturu, odnosno, industrijske i poslovne zone, kao i povoljnosti koje investitori dobijaju. Opština Laktaši je svih ovih godina zadržala status razvijene opštine, koja je atraktivna kako za investitore, tako i za nove stanovnike koji se doseljavaju na područje opštine. To je podstrek da nastavimo sa daljim razvojem opštine, te će sigurno biti ulaganja u dodatnu infrastrukturu, ali i otvaranje novih poslovnih zona, pogotovo u blizini aerodroma i autoputa, ali i važnih magistralnih puteva koji prolaze kroz opštinu Laktaši.

eKapija: Kakve sve pogodnosti i administrativne olakšice nudite preduzetnicima ako se odluče ulagati u Laktaše?

- Investitorima pružamo brojne povoljnosti pri investiranju i dobijanju svih potrebnih dozvola i dokumenata što u mnogome olakšava ulaganje i početak uspješnog poslovanja, a to su finansijske povoljnosti u vidu smanjenja opštinskih naknada za izgradnju proizvodnih objekata i mogućnost plaćanja obaveza u ratama. Opštinskom odlukom investitorima se nude povoljnosti u plaćanju naknada za uređenje građevinskog zemljišta i rente. Time investitori na ove obaveze za proizvodne objekte dobijaju oko 50% popusta i mogućnost da se taj iznos plati u ratama i to tako da se 30% cijene plati u roku od 8 dana, a 70% u maksimalno 24 jednake rate.

Procedura za dobijanje građevinske dozvole je unapređena što skraćuje vrijeme potrebno za dobijanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje. Osim toga, Opština dodjeljuje podsticaje za poslovanje privrednih subjekata u vidu subvencije dijela kamatne stope po kreditima za mala preduzeća i preduzetnike po kamatnoj stopi 4% na kredite u visini od 10.000 do 100.000 KM. Takođe, Opština je uvela brzu proceduru za izdavanje rješenja za obavljanje preduzetničke djelatnosti, koja traje jedan dan.

Tu je i funkcionalan Savjet za privredu i zapošljavanje, koji djeluje kao vid formalizovanog dijaloga između Opštinske uprave i privatnog sektora, čime se podstiče veća uključenost privrede u rad lokalne uprave. Na kraju, Opština Laktaši posjeduje BFC sertifikat koji obezbjeđuje stabilno i poslovno okruženje i pomaže u identifikovanju opštine koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj.

eKapija: Koji su glavni ciljevi postavljeni kroz Strategiju razvoja opštine Laktaši za period 2014–2024. godine, revidiranu za period 2019-2024, a očekuje se da doprinesu privrednom razvoju opštine?

(Foto: Srđan Vujmilović/Opština Laktaši )
- Strategijom razvoja opštine Laktaši definisana vizija razvoja je: "Mjesto dobrih ideja - korak ispred drugih u preduzetništvu, proizvodnji hrane i očuvanju zdravlja". Preduzetnička reputacija Laktaša je izgrađena i očuvana na vodećoj poziciji u proteklih nekoliko decenija, njegovanjem klime i uslova koji su pogodovali privatnom biznisu. Biti korak ispred drugih u regionu u daljem razvoju poslovnog i investicionog okruženja sa fokusom na stvaranje dodatne vrijednosti na teritoriji cijele opštine, cilj je koji od opštine Laktaši treba da napravi lidera u regionu.

Da bismo dostigli ovaj cilj, odredili smo tri krupna koraka za ostvarivanje razvojnih izazova pretočena u strateške ciljeve: privredna struktura koja optimalno realizuje ključne investicione, poljoprivrede i turističke potencijale, infrastrukturno uređena, privlačna i otvorena društvena sredina koja obezbjeđuje kvalitet života u lokalnoj zajednici, te ekološki očuvana i energetski osviješćena sredina. Biti korak ispred drugih u regionu podrazumijeva dinamičan razvoj lokalne ekonomije. To znači dalji razvoj poslovnog i investicionog okruženja, kako bi se preduzetničke i investicione ideje što lakše ostvarivale i opština Laktaši stekla regionalnu prepoznatljivost "mjesta dobrih ideja". Posjedovanje prestižnog BFC sertifikata za povoljno poslovno okruženje od decembra 2017. godine, pokazuje da smo na dobrom putu ka ostvarenju definisanog cilja.

eKapija: Ako gledamo imidž koji Laktaši imaju kao preduzetnički kraj, koliko je tome doprinijela promocija opštine na kojoj Odsjek za lokalni razvoj, između ostalog, radi?

- Opštinu Laktaši je eminentni časopis The Financial Times proglasio za najpoželjniji mali grad za investiranje u Evropi u 2020. godini. Sasvim sigurno je da se ovo priznanje nije dogodilo slučajno, već predstavlja krunu jednog kvalitetnog i sveobuhvatnog rada Opštinske uprave na unapređenju poslovnog ambijenta, ali i na promociji ostvarenih rezultata. Osim ovog priznanja, koje je za jednu lokalnu zajednicu najbolja moguća reklama, Opština Laktaši nastoji biti vidljiva na međunarodnim sajmovima za investiranje, ali na internet portalima Agencije za privlačenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, kao i na portalu Invest Srpska.

Za bolju komunikaciju sa privrednicima Opština Laktaši je uspostavila i posebnu internet stranicu www.laktasi.biz koja je servis svim postojećim i budućim investitorima na području opštine, a u funkciji je i Android aplikacija Opštine Laktaši. Naša brošura "Investirajte u Laktaše", prevedena je na engleski i njemački jezik i predstavlja sažetak investicionog potencijala opštine Laktaši.

eKapija: Na koje sve načine privlačite investitore? Jeste li zadovoljni komunikacijom i saradnjom koju ostvarujete?

(Foto: Srđan Vujmilović/Opština Laktaši)
- Funkcionalan Savjet za privredu i zapošljavanje u opštini Laktaši djeluje kao oblik formalizovanog dijaloga između Opštinske uprave i privatnog sektora, čime se podstiče veća uključenost privrede u rad lokalne uprave. Članovi Savjeta su predstavnici sektora različitih grana privrede, a sastanci se održavaju najmanje četiri puta godišnje. Pored ovog vida saradnje, načelnik opštine Laktaši, gospodin Miroslav Bojić, na sedmičnom nivou sa svojim saradnicima posjećuje privrednike i upoznaje se sa njihovim dostignućima ali i problemima u poslovanju. Sa stanovišta Opštine Laktaši, smatramo da je između lokalne uprave i privrede uspostavljena izuzetno kvalitetna saradnja.

Iskustva onih koju posluju na području opštine Laktaši najbolje mogu reći sami privrednici. Direktor kompanije Jaksche Technology ima veoma pozitivna iskustva u vezi sa investiranjem u opštinu Laktaši. On je rekao sljedeće: "Utisak da će kompanija poslovati u stabilnom i predvidivom okruženju bio je najvažniji dio odluke o izboru lokacije za investiranje, što se i potvrdilo".

Bivši direktor kompanije Mahle Electric Drives Bosnia za opštinu Laktaši je rekao: "Opština Laktaši je povoljno mjesto za pokretanje i razvoj biznisa, zato i planiramo nove investicije na području ove opštine".

eKapija: Na čemu će vaš odsjek raditi u narednom periodu kako bi se dao dalji doprinos razvoju preduzetništva, kao i cjelokupnom razvoju opštine?

- Odsjek za lokalni razvoj ima širok djelokrug poslova koji će se i u narednom periodu izvršavati. Između ostalog, to su priprema, apliciranje, praćenje i realizacija projekta ekonomskog razvoja; operativno upravljanje ekonomskim, ekološkim i društvenim razvojem; pripremanje razvojnih planova; koordinacija aktivnostima na implementaciji razvojnih dokumenata i akcionih planova, pružanje stručne podrške pri sprovođenju razvojnih projekata; razvijanje i operativno upravlјanje preduzetničkom infrastrukturom; pripremanje promotivnih i markentiških materijala, promocija opštine kao povolјnog mjesta za ulaganje i drugo.

Odsjek za lokalni razvoj će u narednom periodu nastojati dodatno podići nivo kvaliteta usluga i informacija koje opština nudi kompanijama. Nastojaćemo digitalizovati i automatizovati procese u cilju veće efikasnosti i transparentnosti prema svim zainteresovanim stranama.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak