Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Dragan Kelečević, direktor KP Budućnost - Akcenat stavljamo na daljinsko praćenje pritiska i mjerenje potrošnje vode

Dragan Kelečević
Dragan Kelečević (Foto: KP Budućnost Laktaši )
Opština Laktaši je 2019. godine stavila u funkciju opremu za detekciju curenja i monitoring vodovodne mreže i tokom 2020. količine nefakturisane vode su bile manje za oko 230.000 m3 ili oko 30%, kaže Dragan Kelečević, direktor Komunalnog preduzeća (KP) Budućnost iz Laktaša.

Osim toga, KP Budućnost je u prethodnom periodu u saradnji sa Opštinom izvršilo rekonstrukciju najkritičnijih dionica cjevovoda, a radilo se i na proširenju vodovodne mreže u većini mjesnih zajednica,

Kelečević ističe da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti uvođenju novih digitalnih tehnologija kako bi se omogućilo daljinsko praćenje i monitoring protoka i pritiska vode kao i rad pumpnih stanica, te daljinsko mjerenje potrošnje vode. Takođe, izgradnjom kanalizacione mreže omogućiće se priključenje novih korisnika i stvoriće se uslovi za izgradnju prečistača otpadnih voda.

eKapija: Koliko se u proteklom periodu radilo na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže? Kakvi su rezultati sprovedenih projekata?

- КP Budućnost je u prethodnom periodu izvršilo rekonstrukciju najkritičnijih dionica cjevovoda u saradnji s Opštinom Laktaši od kojih izdvajamo: rekonstrukciju u Slatini, Malom Blašku, Drugovićima i centru Laktaša. Osim rekonstrukcije, u partnerstvu s Opštinom Laktaši i građanima rađeno je na proširenju vodovodne mreže, odnosno, na izgradnji novih cjevovoda u većini mjesnih zajednica. Opština Laktaši je nabavila opremu za detekciju curenja i monitoring vodovodne mreže tokom 2019. godine koja je stavljena u funkciju i tokom 2020. godine količine nefakturisane vode su bile manje za oko 230.000 m3 ili oko 30%. Osim ovih aktivnosti u prethodnom periodu je nabavljena oprema za izvođenje građevinskih radova kako bi se unaprijedilo pružanje usluga korisnicima.

eKapija: Koje sve komunalne djelatnosti obavlja vaše preduzeće? Za koja područja ste nadležni i imate li u planu širenje usluga koje nudite?

(Foto: Dragan Kelečević/KP Budućnost )
- Preduzeće pruža usluge snabdijevanja pitkom vodom na području opštine Laktaši, osim većeg dijela Mjesne zajednice Trn i Aleksići, odvodnje otpadnih voda u Trnu, Slatini i Laktašima, daljinskog grijanja u centru Laktaša, prevoz pitke vode cisternom i crpljenje septičkih jama, kao i prevoz stvari u lokalu.

Opština Laktaši planira u narednom periodu da investira u proširenje vodovodne mreže i kanalizacionog sistema, tako da će se širiti područje na kojem će preduzeće pružati komunalne usluge.

eKapija: Kakvi su dalji planovi sa izgradnjom kanalizacione i vodovodne mreže na području opštine? Gdje je prioritetno djelovati?

- Prioriteti u narednom periodu su obezbjeđenje dovoljnih transportnih kapaciteta za distribuciju pitke vode u periodima povećane potrošnje, zatim proširenje javne vodovodne mreže u neseljima koja nisu pokrivena do sada i širenje kanalizacione mreže u urbanim centrima.

Načelnik Opštine Laktaši, Miroslav Bojić, namjerava da u narednom periodu obezbjedi finansijska sredstva za izgradnju cjevovoda, da bi se vodovodni sistemi uvezali u prsten i omogućio transport pitke vode iz dijelova opštine gdje ima višak vode u dijelove gdje je deficit vode. Znači, u narednom periodu gradiće se transportni cjevovod od rezervoara Кrnete do rezervoara Laktaša, zatim od rezervoara Laktaši do pumpne stanice u Šušnjarima koja prepumpava vodu za Slatinu, te povezivanje vodovodnih sistema Maglajani i Кriškovci. Takođe, planira se širenje kanalizacione mreže u Trnu i Laktašima sa sanacijom kritičnih mjesta koja su sad u funkciji.

eKapija: Imate li u planu određene projekte modernizacije mreže koji bi značajno unaprijedili postojeće stanje?

- Кada je u pitanju uvođenje novih tehnologija u svakodnevni rad preduzeća u toku je realizacija projekta uspostavljanja područja okružnih mjerenja. Opština Laktaši je obezbijedila finansijska sredstva za nabavku opreme u iznosu oko 230.000 КM za uspostavljanje 28 novih mjernih mjesta, a preduzeće će izvesti građevinske radove za ugradnji istih. Osim ove opreme nabavljena je GPS oprema koja će koristiti za uspostavljanje GIS-a i registra imovine. Preduzeću je odobren projekat za izgradnju i nabavku hlorne stanice na izvorištu Laktaši i nabavku opreme na izvorištu u Maglajanima od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Iznos granata je 80.000 КM, a Preduzeće će projekat sufinansirati sa oko 60.000 КM. U planu je da se u narednom periodu sa Opštinom Laktaši uspostavi dispečerski centar i unaprijedi SCADA sistem.

eKapija: Kako se pokazao sistem daljinskog grijanja. Jesu li evidentirani određeni nedostaci, šta bi trebalo unaprijediti?

(Foto: Dragan Kelečević/KP Budućnost )
- Preduzeće je prije dvije godine nabavilo nov kotao i izvršilo sanaciju kotlovnice. Sistem daljinskog grijanja je mali, pola stanova je raskinulo ugovor o snabdijevanju toplotnom energijom, tako da je na dugi rok ovakav koncept neodrživ. Potrebno je preduzeti investicije koje će kao energent koristiti obnovljive izvore energije i izvršiti utopljavanje zgrada.

eKapija: Na čemu će biti akcenat u narednom periodu, gdje očekujete značajna poboljšanja?

- U narednom periodu posvetiće se posebna pažnja uvođenju novih digitalnih tehnologija u poslovanju preduzeća kako bi se omogućilo daljinsko praćenje i monitoring protoka i pritiska vode kao i rad pumpnih stanica, te daljinsko mjerenje potrošnje vode. Izgradnjom kanalizacione mreže omogućiće se priključenje novih korisnika i stvoriće se uslovi za izgradnju i stavljanje u funkciju prečistača otpadnih voda. Poseban akcenat će se posveti optimizaciji pritiska u mreži, kao jednoj od mjera za smanjenje neprihodovane vode, te radu na terenu s ciljem pronalaska nevidljivih curenja. Radiće se na uvođenju principa "kaizen" pri obavljanju radnih zadataka.

eKapija: Koji će biti strateški izazovi KP Budućnost u godinama pred nama?

- U narednom periodu očekuju nas mnogi izazovi i promjene od kojih su najznačajnije klimatske promjene i smanjenje broja stanovnika. Кlimatske promjene odlikovaće se dugim sušnim periodima što će uticati na smanjenje mogućnosti proizvodnje vode kada postoji povećana tražnja za njom. Smanjenje broja stanovnika će rezultirati smanjenjem potrošnje vode u većem dijelu godine, a preduzeće će imati obavezu da sistem pod pritiskom drži tokom čitavog dana. S tim u vezi, biće potrebno ojačati kapacitet izvorišta i transportne kapacitete da bi se moglo obezbijediti dovoljne količine vode u sušnom periodu.

Jedan od strateških pravaca preduzeća u narednom periodu biće proizvodnja solarne energije na izvorištima, za potrebe rada pupmnih postrojenja. Poseban izazov biće zadržati i privući kompetentne radnike koji će moći pronaći odgovor na mnoge zahtjeve u procesu pružanja komunalnih usluga.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak