Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Bogat šumski potencijal uz kvalitetne šumsko-uzgojne radove - U Laktašima svega šest hektara površine podesne za pošumljavanje

(Foto: Nikola Popović/Šumska uprava Laktaši )
Područje kojim gazduje Šumska uprava Laktaši karakteriše velika obraslost šumom. Šumskouzgojni radovi su prethodnih godina kvalitetno izvođeni što za rezultat daje svega šest hektara preostale površine podesne za pošumljavanje, rečeno nam je u Šumskoj upravi Laktaši.

Tradicija u drvoprerađivačkoj industriji sa značajnim šumskim potencijalima i obučenom radnom snagom čine značajnu investicionu mogućnost opštine.

Najzastupljenije su visoke šume sa prirodnom obnovom u površini od 3.082 ha, zatim izdanačke šume u površini od 1.232 ha i šumske kulture sa 328 ha.

- Ukupna zaliha drvne mase na cijelom području iznosi 639.125 m3, a godišnji sječivi etat 11.248 m3 sveukupne drvne mase. Od vrsta drveta najzastupljenije su bukva i hrast kitnjak u prirodnim šumama, te smrča i crni bor u šumskim kulturama – kaže Nikola Popović, šef Šumske uprave Laktaši

Šumska uprava Laktaši posluje u sastavu Šumskog gazdinstva Banjaluka koje je nadležno za donjevrbasko šumskoprivredno područje. Šumska uprava Laktaši gazduje šumama u državnoj svojini na području opštine Laktaši u ukupnoj površini od 4.691 ha.

- Vršimo i izvođenje stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini koje su rasprostranjene na površini od 5.300 ha. Pored navedenih vrsta drveta, u privatnim šumama značajno je zastupljen i hrast lužnjak – navodi Popović.

Svi proizvedeni drvni sortimenti u najvećoj mjeri se plasiraju lokalnim prerađivačima i to kada je riječ o tehničkom drvetu. Stanovništvu i osnovnim školama u opštini isporučuje se ogrevno drvo.

- Najveći dio drvnih sortimenata plasira se lokalnim prerađivačima SG Gradnja, Drvoflor, DI Karać, Drvoprodex i nemamo problema sa isporukom, štaviše, nemamo dovoljnih količina za isporuku. Ogrevnog drveta, takođe, nemamo dovoljno, već nabavljamo iz susjednih opština - kaže Popovič.

Šume na području opštine Laktaši rasprostranjene su na manjim nadmorskim visinama, sa blagim nagibima terena i velikom otvorenošću šumskim putevima, što, prema riječima šefa Šumske uprave Laktaši, uveliko otežava čuvanje šuma od bespravnih sječa.

- Ovaj problem dodatno usložnjava i velika naseljenost i blizina grada Banjaluke, odnosno velika potražnja ogrevnog drveta. S druge strane, gore navedene karakteristike reljefa pružaju i neke pozitivne mogućnosti korišćenja šuma od strane građana kao što su organizovanje kros trka motociklima, biciklima, planinarenje itd – kaže Popović.

Dodaje da se na području kojim gazduju nalazi veliki broj izvora i manjih vodotoka, što daje dodatni kvalitet sa turističkog aspekta. Takođe, postoji i dovoljan broj obilježenih staza za rekreativno šetanje šumom.

Na području opštine razvijeno je i lovstvo, a ŠU Laktaši ima veoma dobru saradnju sa LU Кozara iz Laktaša.

Od sporednih šumskih proizvoda, sakupljanje ljekovitog bilja i gljiva je veoma zastupljeno kod lokalnog stanovništva, ističe Popović.

- U planu je da se Šumska uprava Laktaši uključi u organizovanje sakupljanje. Dosta su dobri i preduslovi za bavljenje pčelarstvom. U odjelu 1 PJ Crni vrh izdvojena je Park šuma koja je data na upravljanje rehabilitacionom centru Miroslav Zotović i kao takva služi kako za rehabilitaciju pacijenata, tako i za odmor svih građana, dok ŠU Laktaši obavlja stručne poslove iz oblasti čuvanja šuma i šumsko-uzgojnih radova.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak