Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Miroslav Bojić, načelnik opštine Laktaši - Očekujem da budemo još atraktivnija poslovna destinacija

Miroslav Bojić
Miroslav Bojić (Foto: Darko Runjić/Opština Laktaši )
Opština Laktaši je prepoznata kao mjesto koje favorizuje privatnu inicijativu i sve vrste malih i srednjih preduzeća, a cilj aktuelne opštinske uprave je da stalnim i efikasnim dijalogom sa privatnim sektorom dodatno unaprijedi lokalno poslovno okruženje, ističe Miroslav Bojić, načelnik opštine Laktaši.

Bojić navodi da je u planu unapređenje komunalne infrastrukture na području cijele opštine, ali sa naglaskom na poslovne zone. Prvi korak je preduzet, a to je pokretanje procedura izrade zoning planova za područje poslovnih zona u Velikom Blašku i Mahovljanima.

Posebna pažnja, kaže načelnik, biće posvećena stvaranju lanaca dodatne vrijednosti u poljoprivredi, kao i organizovanom otkupu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Smatra da je razvoj prehrambene industrije od izuzetnog značaja za dalji razvoj ove lokalne zajednice.

eKapija: Opština Laktaši je posljednjih godina stekla imidž sredine sa pozitivnom poslovnom klimom i razvijenom preduzetničkom infrastrukturom, što nam govori da je to važan preduzetnički kraj. Koje zadatke ste dolaskom na čelo opštine postavili da se takav ambijent očuva, ali i dalje unaprijedi?

- Opština Laktaši je prepoznatljiva kao mjesto koje favorizuje privatnu inicijativu i sve vrste malih i srednjih preduzeća, a cilj nam je da, stalnim i efikasnim dijalogom sa privatnim sektorom, dodatno unaprijedimo lokalno poslovno okruženje. Privredna kretanja u opštini karakteriše rast ukupne privredne aktivnosti, rast obima spoljnotrgovinske razmjene i izvoza, kao i porast dobiti privrede i zaposlenosti.

Rad uprave i dalje će biti usmjeren na unapređenje povoljnog poslovnog ambijenta opštine, s ciljem privlačenja novih investicija i podsticanja postojećih privrednih subjekata da investiraju na područje opštine Laktaši. Vrata Opštinske uprave su uvijek otvorena za sve naše građane, a redovnim obilascima svih dijelova opštine, kao i posjetama našim privrednicima, želimo pokazati otvorenost i spremnost da budemo partneri na putu razvoja opštine i povećanja konkurentnosti naših preduzeća.

Imamo u planu unapređenje komunalne infrastrukture na području cijele opštine, ali sa naglaskom na poslovne zone. Pored toga, cilj nam je i uređenje područja gdje su poslovne aktivnosti intenzivirane samim poslovnim poduhvatima naših privrednika, kao što je to slučaj u Velikom Blašku i Mahovljanima. Prvi korak, koji smo već preduzeli, je pokretanje procedura izrade zoning planova za područje poslovnih zona u Velikom Blašku i Mahovljanima, a kako bismo dalji razvoj poslovnih aktivnosti planski usmjerili i uskladili sa daljim urbanim razvojem ovih područja. Osim toga, uređenje područja bivše kasarne Sarica i planski razvoj ovog prostora za privredne i društvene potrebe stanovnika MZ Trn je svakako jedan od značajnih projekata za cijelu opštinu.

Povećanjem efikasnosti Opštinske uprave, unapređenjem poslovne infrastrukture, realizacijom projekata podrške privrednom razvoju u saradnji sa različitim investitorima, većom funkcionalnošću Savjeta za privredu i zapošljavanje, unaprijedićemo poslovno okruženje, a čime će biti omogućeno zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

U cilju unapređenja poslovnog ambijenta radiće se i na unapređenju kvaliteta isporučene električne energije privrednim subjektima na području opštine, kao bitnom preuslovu za nesmetano poslovanje svih preduzeća. Posebnu pažnju ćemo posvetiti stvaranju lanaca dodatne vrijednosti u poljoprivredi, kao i organizovanom otkupu primarnih poljoprivrednih proizvoda, tj. uspostavljanju kooperantskih mreža.

eKapija: Eminentni list Financial Times prošle godine je proglasio opštinu Laktaši za najpoželjniji mali grad za investiranje u Evropi. Da li to priznanje najbolje ilustruje poslovnu klimu u Laktašima? Na kakve uslove mogu računati investitori?

(Foto: Darko Runjić/TOOL)
- Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se svake druge godine najatraktivnijim investicionim destinacijama Evrope, lokalnim samoupravama i regionima koji imaju da ponude efikasnu administraciju i konkurentne uslove za poslovanje, što je zajednički imenitelj nosilaca sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju. Prema zvaničnim analizama bonitetnih agencija u BiH, privredna kretanja u opštini Laktaši u proteklom periodu karakteriše rast ukupne privredne aktivnosti, rast obima spoljnotrgovinske razmjene i izvoza, rast dobiti privrede, te rast zaposlenosti.

U Laktašima je u prethodnom periodu ostvaren značajan rast po četiri važna parametra i to: rast broja firmi za 4%, rast prihoda privrede 12%, rast broja zaposlenih u privredi 6% i rast izvoza za 18%. Po ostvarenim ukupnim prihodima, dobiti, spoljnotrgovinskoj razmjeni i broju privrednih društava, opština Laktaši zauzima treće mjesto u Republici Srpskoj, a svi ovi pokazatelji sigurno su opredijelili dobijanje priznanja i od strane lista Financial Times.

Privrednici koji dolaze u Laktaše mogu računati na otvorenost na korektnu saradnju i na poslovanje u jednom tradicionalnom poslovnom ambijentu.

Prednost opštine Laktaši, osim geostrateškog položaja i stvorenog imidža preduzetničkog središta je činjenica da je kroz izdvajanje značajnih sredstava iz budžeta za kapitalne investicije konstantno poboljšava uslove za život stanovništva i razvoj privrede. Osim ulaganja u klasičnu infrastrukturu, naročito su značajna ulaganja u preduzetničku infrastrukturu - industrijska zona Aleksandrovac, kao i povoljnosti koje investitori dobijaju - efikasnost administracije prilikom izdavanja dozvola i drugih dokumenata - ISO 9001:2015 standard, BFC cerifikat za povoljno poslovno okruženje, niže administrativne takse, finansijske povoljnosti u vidu smanjenja opštinskih naknada za izgradnju proizvodnih i poljoprivrednih objekata, mogućnosti plaćanja obaveza u ratama i drugo.

eKapija: U pogledu privrednih i investicionih potencijala, koje sektore smatrate nedovoljno iskorišćenim? Kako planirate privući investitore u cilju njihovog razvoja?

- Zadatak lokalne zajednice je da pokaže stratešku opredijeljenost da unapređuje privredni ambijent, podstiče razvoj lokalne ekonomije i na taj način privuče investicije. Smatram da se lokalna zajednica mora pokazati kao pouzdan partner investitorima i, prije svega, biti dobar domaćin. Opštinska administracija mora biti brz i efikasan servis našim građanima i privrednicima. Oni moraju imati osjećaj, da kada zakorače u zgradu Opštine, da su došli na mjesto gdje rade ljudi kojima je jednako stalo do rješenja njihovog problema kao i njima samima.

Građanin koji gradi ili legalizuje stambeni objekat, ili se priključuje na vodovodni sistem, ili privrednik koji pokreće posao ili rješava problem u svojoj postojećoj djelatnosti - svi oni moraju biti centar našeg razmišljanja ukoliko želimo podstaći razvoj savremene privrede i stvaranje privlačne poslovne klime kako za razvoj malog i srednjeg preduzetništva, tako i za realizaciju velikih investicionih poduhvata.

eKapija: Budući da ste po struci inženjer poljoprivrede, a radili ste i kao savjetnik ministra poljoprivrede RS, kako gledate na poljoprivredni potencijal opštine Laktaši i načine za njegovo iskorištavanje?

- Zemljište predstavlja ključni prirodni resurs na području opštine, a nije zanemarljiv ni šumski fond. Poljoprivredno zemljište, preko 25.000 ha, čini oko dvije trećine ukupne površine opštine, što je odredilo poljoprivredu kao jednu od najznačajnijih privrednih grana. Obradivo zemljište čini 22.480 ha ili 88,96% poljoprivrednih površina, odnosno 57,88% površine opštine. Prioriteti budućeg razvoja opštine će svakako biti unapređenje i razvoj plasteničke proizvodnje, te stočarstva i voćarstva u brdskim dijelovima opštine. Problem u proizvodnji voća i povrća je nepostojanje sistema organizovanih otkupnih mjesta, kao i plasman ovih proizvoda putem zadruga, hladnjača, prerađivačkih kapaciteta i drugo, kako bi se obezbijedilo povezivanje proizvođača i kupaca na stalnoj osnovi. U narednom periodu ćemo preduzeti i aktivnosti na uspostavljanju marketinške infrastrukture u poljoprivredi.

eKapija: U kom pravcu bi trebalo da ide razvoj prehrambene industrije kako bi se osigurao otkup i plasman za poljoprivredne proizvode?

(Foto: Srđan Vujmilović/Opština Laktaši )
- Činjenica je da Opština Laktaši posjeduje značajan zemljišni potencijal, koji je iznad prosjeka Republike Srpske, a poljoprivredni proizvođači potrebno iskustvo i tradiciju u poljoprivrednoj proizvodnji. Ipak, poljoprivredna proizvodnja, posebno u individualnom sektoru, uglavnom nije usmjerena na tržište i poznatog kupca, već je neorganizovana i stihijska sa malom prosječnom veličinom posjeda i relativno malim prinosom i kao takva tržišno nekonkurentna. Problem u proizvodnji voća i povrća je nepostojanje sistema organizovanih otkupnih mjesta, kao i plasman ovih proizvoda putem zadruga, hladnjača, prerađivačkih kapaciteta i drugo, kako bi se obezbijedilo povezivanje proizvođača i kupaca na stalnoj osnovi. U narednom periodu, potrebno je preduzeti aktivnosti na uspostavljanju marketinške infrastrukutre u poljoprivredi - klastera, zadruga, hladnjača i drudih, nastaviti aktivnosti na jačanju genetskog potencijala, podršci organskoj, integralnoj, plasteničkoj proizvodnji, povrtlarstvu, jagodarstvu i pčelarstvu, organizovati obuke poljoprivrednih proizvođača i osoblja za pružanje savjetodavnih usluga, preduzimati aktivnosti na privlačenju investicija u prerađivačke i otkupne kapacitete i podržati izgradnju mini pogona.

Razvoj prehrambene industrije je od izuzetnog značaja za dalji razvoj naše lokalne zajednice, prvenstveno imajući u vidu da se najveći broj stanovnika u Laktašima, upravo i bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Sam razvoj prehrambene industrije omogućiće veću sigurnost i veće zarade za naše proizvođače. Uključivanjem većeg broja proizvođača u klastere i druge vidove organizovanja obezbijediće se ugovorno povezivanje proizvođača i preduzeća za otkup, te bolji i sigurniji plasman poljoprivrednih proizvoda.

eKapija: Laktaši imaju veoma važan geostrateški položaj, što je u velikoj mjeri odredilo razvoj privrede. Je li do sada dovoljno iskorišćena ta pozicija i kakve prednosti očekujete za budući period?

- Povoljan geostrateški položaj i savremena saobraćajna infrastruktura investitorima omogućuje brz i siguran transport roba i usluga u Evropsku uniju (EU), Srbiju i zemlje centralne i istočne Evrope i Bliskog istoka. Osim toga, područje opštine presijecaju važni putevi: Banjaluka-Gradiška-Okučani (izlazak na autoput Beograd - Zagreb), autoput Banjaluka-Doboj, te magistralni putevi Klašnice – Prnjavor i Laktaši – Srbac. Međunarodni aerodrom Banjaluka, koji je udaljen 3 km od opštinskog središta, s novim destinacijama predstavlja vezu opštine Laktaši i šireg regiona sa Evropom i svijetom. Sve ovo pogoduje velikoj zainteresovanosti, i domaćih i stranih investitora, da svoje poslovne poduhvate realizuju upravo na području opštine Laktaši.

Smatram da je dobra geostrateška pozicija značajno doprinjela privrednoj razvijenosti Laktaša, ali to sigurno nije jedini motiv privrednika pri izboru lokacije za poslovanje. Dobro organizovana opštinska uprava, koja ispunjava sve kriterijume standarda ISO 9001:2015 i BFC SEE programa, obezbijediće i u narednom periodu maksimalan nivo zadovoljstva korisnika usluga i osigurati dalje stvaranje razvijenog poslovnog okruženja i boljeg kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

U narednom periodu očekujem da, uz unapređenje i drugih aspekata povoljnog poslovnog okruženja, Laktaši budu još atraktivnija poslovna destinacija.

eKapija: Koji su najznačajniji infrastrukturni projekti predviđeni za naredni period? Šta je prioritetno riješiti?

- Najznačajniji projekti koje namjeravаmo realizovati u narednom periodu su: izgradnja fiskulturne sale područne škole u Klašnicama, proširenje kapaciteta vrtića u Laktašima, projektovanje kanalizacionog sistema za MZ Trn i MZ Laktaši, završetak Sportsko-rekreativne zone u Laktašima, rekonstrukcija trga u centru Laktaša, proširenje poslovne zone u Aleksandrovcu. Nastavićemo izgradnju vodovodne, putne i druge komunalne infrastrukture kao bitnog preduslova za razvoj privrede. Neke kapitalne infrastrukturne projekte smo već realizovali, jedni su u toku realizacije, neki su u procesu ugovaranja, a za neke završavamo projektnu dokumentaciju.

(Foto: Darko Runjić/Opština Laktaši )
U toku je rekonstrukcija objekta Osnovne škole u Kriškovcima, odnosno primjena mjera energetske efikasnosti i utopljavanja objekta, a što podrazumijeva novu fasadu i zamjena kompletne stolarije, novi sistem grijanja i zamjenu elektro instalacija. Ovim radovima stanovnicima ruralnog – župskog dijela opštine biće stvoreni bolji uslovi za obrazovanje i druge aktivnosti koje se tu organizuju.

Svakako, jedan od najznačajnijih projekata u narednom periodu biće i izgradnja odnosno uspostavljanje Srednjoškolskog centra u Laktašima. Kako bi Laktaši i u budućnosti zadržali status razvijene opštine, koja je atraktivna kako za investitore, tako i za nove stanovnike koji se doseljavaju na područje opštine, Opština Laktaši je pokrenula proceduru osnivanja srednjoškolskog centra sa obrazovnim profilima u skladu sa potrebama privrede. Ovo pitanje se nametnulo kao društvena potreba i okosnica daljeg urbanog razvoja Laktaša.

Posebnu pažnju ću posvetiti saradnji sa republičkim organima, kao i različitim, domaćim i stranim donatorima odnosno apliciranju za različite javne pozive za grantove, kako bismo omogućili realizaciju prioritetinih kapitalnih investicija i projekata u skladu sa strateškim opredjeljenjima opštine Laktaši.

eKapija: Često se kaže da su Laktaši najveći mali grad na svijetu, da je tu ugodno i živjeti i raditi. Dijelite li takvo mišljenje? Kako vi gledate na život u Laktašima?

- Naravno, ovdje sam odrastao i školovao se, a Laktaši su i danas moj izbor. Postoji zaista mnogo prednosti života u Laktašima. Ubrzan razvoj privrede i povećanje broja stanovnika, te razvoj komunalne infrastrukture svakako je pratio i razvoj u drugim oblastima života, kao što su sport, kultura, obrazovanje i slično, a što se manifestuje kroz dobro organizovan sportski i kulturni život Laktaša. Iako se radi o relativno malom naseljenom mjestu, Laktaši, kao tradicionalno banjsko i turističko mjesto, svojim stanovnicima i posjetiocima, nude dosta sadržaja, kao i različite kulturne i sportske događaje i aktivnosti.

eKapija: Po čemu biste voljeli da se pamti vaš mandat?

- Ovaj mandat sam preuzeo sa mnogo entuzijazma i volje da unaprijedim sve aspekte života i rada na području opštine Laktaši. Za budućnost je važna nova energija koja će dati novi pečat i pravac razvoja opštine. Siguran sam da će moj mandat biti upamćen po posvećenom i predanom radu sa dosta realizovanih projekata u svim dijelovima opštine, i stvaranja još ljepših i prosperitetnijih Laktaša.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak