Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Iskustvo u izgradnji puteva dugo više od 40 godina - Zvornikputevi izvode i radove u oblasti visokogradnje i hidrogradnje

(Foto: Zvornikputevi)
Preduzeće Zvornikputevi, sa tradicijom dugom više od 40 godina, osnovano je sa ciljem da se bavi održavanjem i zaštitom magistralnih i regionalnih puteva, vremenom se prilagodilo zahtjevima tržišta i počelo da izvodi i ostale građevinske radove. Tako ovo preduzeće, osim više radova na održavanju i izgradnji puteva, trenutno gradi i stambeno-poslovnu zgradu u Zvorniku gdje su i investitori.

Kompanija ima sjedište u zvorničkom naselju Karakaj, neposredno uz magistralni put M-4, na putu prema Tuzli. Na ovoj lokaciji se nalazi upravna zgrada, mašinska radionica, magacini, kao i parking za veći dio transportnih sredstava i mehanizacije.

Kako nam objašnjava direktor Zvornikputeva Jelenko Vasić, osim sjedišta u Karakaju, kompanija na lokalitetu Jošanica ima instalirane pogone za proizvodnju asfalta i betona.

- S obzirom na djelatnost i obim putne mreže koju kompanija održava, na lokalitetu Han pogled u Vlasenici, kao i u Bratuncu, nalaze se uređeni punktovi za smještaj radnika i voznog parka - dodaje Vasić.

U Zvornikputevima trenutno je zaposleno 220 radnika različitog nivoa obrazovanja i profila u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta.

- Posjedujemo odgovarajuće licence za izvođenje radova iz oblasti građevinarstva, odnosno niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, licencu za projektovanje i licence za unutrašnji i međunarodni transport - ističe direktor Zvornikputeva.

Objšnjava nam da je kompanija osnovana sa prevashodnim ciljem za izvođenje radova održavanja i zaštite puteva, a u periodu dinamičnog razvoja djelatnost je proširivana, tako da je kompanija trenutno kadrovski i tehnološki osposobljena na način da osim održavanja puteva i putnih objekata izvodi i radove investicione gradnje puteva i putnih objekata sa svim pratećim radovima, izvođenje radova iz oblasti visokogradnje, radova hidrogradnje, projektovanje puteva i dr.

- Vršimo proizvodnju svih vrsta asfaltne mase po tehnologiji vrućeg postupka na modernoj asfaltnoj bazi Ammann kapaciteta 120 t/h, smještenoj na lokalitetu Jošanica u Zvorniku. Na ovom lokalitetu vrši se proizvodnja kvalitetnog betona na betonskom postrojenju tip BKT-60, kapaciteta 60 m3/h kao i širok spektar betonske galanterije kao što su blokovi, cijevi, stubovi, gabionski blokovi i drugo.
Jelenko Vasić
Jelenko Vasić (Foto: Zvornikputevi)
Vlastita laboratorija za kontrolu kvaliteta

Vasić ističe da su svi proizvodi namijenjeni kako za vlastite potrebe tako i za tržište.

- Posebna pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta kako u procesu proizvodnje proizvoda tako i u procesu izvođenja radova. Kontrola kvaliteta se ostvaruje kroz vlastitu laboratoriju u kojoj se vrše prethodna i tekuća ispitivanja materijala i proizvoda kao i kroz kontrolnu provjeru ugrađenih proizvoda - kaže.

Zvornikputevi trenutno izvode radove na rehabilitaciji dijela magistralnog puta M-19 Zvornik-Sarajevo, dionica Drinjača-Vlasenica, izgradnji kružnog toka na ukrštanju dva magistralna puta M-19.1 i M-19.2 u Vlasenici, rehabilitaciji dijela magistralnog puta Zvornik-Drinjača, asfaltiranju graničnog prelaza Bratoljub u Bratuncu, izgradnji i asfaltiranju lokalnih puteva u Zvorniku, Vlasenici, Milićima, Srebrenici i Bratuncu.

- Najznačajniji partneri, kao investitori su JP Putevi RS, Grad Zvornik, opštine Srebrenica, Vlasenica, Milići, Bratunac, Šekovići i Osmaci, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Fond za povratak BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, fabrika glinice Alumina - kaže Vasić.

Kao najznačajnije dobavljače robe izdvaja Trend iz Zvornika, kao dobavljač kamena, preduzeća Drina Benz, DC oil, Hifa Tešanj kao dobavljači nafte i bitumena i niz drugih poslovnih subjekata.

Dobra saradnja sa lokalnom upravom

Kada je u pitanju saradnja sa Graskom upravom Zvornika, Vasić nam kaže da je ona na najvećem mogućem nivou.

- Dobra saradnja se ostvaruje kroz razne aspekte, kako kroz izvođenje širokog spektra radova i pružanja usluga, tako i kroz učestvovanje u zajedničkim projektima od opšte-društvenog značaja za građane Zvornika.

Vasić ističe da je prednost Zvornika za poslovanje svakako u partnerskom pristupu prema privrednim subjektima od strane lokalne uprave na čelu sa gradonačelnikom, uvažavanju svih konstruktivnih ideja i prijedloga.

- Posmatrajući poslovanje u 2020. ističemo zadovoljstvo ostvarenim i realizovanim poslovima, s obzirom na uslove poslovanja - pandemiju usljed virusa korona i neodstatak adekvatne stručne radne snage na tržištu.

Planovi za 2021. su umnogome limitirani opštim ekonomskim stanje, restrikcijama budžeta kako lokalnih zajednica tako i entitetskih i državnog budžeta, smanjenim obimom investiranja usljed posljedica pandemije, nekontrolisanim povećanjem cijena svih repromaterijala, tako da je osnovni cilj zadržati likvidnost, sačuvati postojeća radna mjesta i održati kontinuitet.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak