Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Zeochem Zvornik širi kapacitete - U toku nabavka nove opreme, planirano i proširenje saradnje sa Aluminom

(Foto: Miša Lazarević)
Fabrika za preradu zeolita i hromatografskih gelova Zeochem, još od otvaranja pogona u Zvorniku 2017. godine, neprestano radi na proširenju kapaciteta. Kako za ekapiju otkriva direktor Zeochema Zoran Petković u toku je nekoliko investicionih projekata, koji su pokrenuti upravo zbog povećanja kapaciteta i koji svakako podrazumijevaju i nabavku nove opreme.

- Zahvaljujući dugogodišnjem pouzdanom djelovanju na tržištu, što kao rezultat ima svakodnevno povećanje klijenata, ali i zahvaljujući sve brojnijoj primjeni naših proizvoda, proširenje proizvodnje je kod nas uvijek aktuelna tema - ističe Petković.

Dodaje da je fabrika u Zvorniku počela sa radom još u 2017. godini, ali je zvanično otvaranje upriličeno prije tri godine, tačnije 7. maja 2018. godine; tj. nakon stavljanja svih proizvodnih pogona u potpunu operativnu funkciju.

- Do današnjeg dana, fabrika radi zadovoljavajućim kapacitetom, što nije nimalo zanemariva činjenica za grupaciju, jer je fabrika u Zvornika veoma bitna karika u grupaciji.

Prozvodnja u Zeochemu Zvornik je podijeljena na dvije strukturalne cjeline, gdje se u prvoj cjelini proizvodi više vrsta sintetičkih zeolita, koji su namijenjeni raznim industrijama i gdje se proizvodi koriste kao tehnički desikanti, molekularna sita, ili pak adsorbensi i slično, a sve u zavosnosti od primjene. Druga proizvodna cjelina rezervisana je za proizvodnju amorfnog silicijum dioksida (silika gel), takođe u više oblika i vrsta, čija namjena je opet najzastupljenija u hromatografiji, ali i u nekim tehnologijama bistrenja, filtracije i stabilizacije raznih rastvora (npr. u proizvodnji piva, vina, voćnih sokova i sl.), kao i u nekim drugim sličnim separacionim tehnologijama.

Zoran Petković
Zoran Petković (Foto: Miša Lazarević)
- Cjelokupna proizvodnja Zeochema Zvornik je namijenjena stranim tržištima i naši proizvodi se trenutno izvoze na sve svjetske kontinente. Što se tiče proizvoda, teško je odvojiti koji proizvodi su najtraženiji, ali možemo reći da je primjetan određeni rast potražnje za pojedinim tehničkim desikantima, pojedinim vrstama sintetičkih zeolita i pojedinim vrstama hromatografskih gelova, a sve u zavisnosti od aktuelnih primjena u industriji.

Alumina važan partner

Petković kaže da je saradnja sa Aluminom na visokom i zavidnom nivou.

- Bitno je pomenuti da ova kompanija, pored toga što isporučuje našoj kompaniji proizvode iz svoga redovnog portfolia, zajedničkom investicijom je krenula i u proizvodnju nekih novih vrsta zeolita, kao i sirovog silika gela, koji su upravo osnovne i ključne sirovine naše proizvodnje. Na ovaj način, Alumina je postala veoma bitan partner, sa kojim svakako imamo planove, ne samo nastavka, već i proširenja saradnje.

Kao prednosti Zvornika za poslovanje, direktor Zeochema izdvaja raspoloživost kadrova i stručne radne snage, te dobar geostrateški položaj.

- Saradnja sa lokalnom upravom je veoma dobra i zadovoljavajuća i zaista nam je drago što je značaj ove investicije, tj. investicije koju je naša kompanija imala u ovom gradu, od samog početka prepoznat kao veoma bitan i što podrška bilo koje vrste, ni u kom slučaju nije izostala.

(Foto: Miša Lazarević)
Naučne i poslovne saradnje

Zeochem je kroz svoj dugogodišnji rad, a znamo da kompanija postoji već više od 200 godina, konstantno sarađivao sa naučno-istraživačkim institucijama, koje upravo mogu da pruže dobru intelektualnu podršku i potpomognu bržem i boljem razvoju projekata. Tako je i Zeochem Zvornik, prepoznavši mogućnosti koje ova saradnja može da donese, odmah po osnivanju uspostavio saradnju sa Tehnološkim fakultetom Zvornik i beogradskim Institutom za opštu i fizičku hemiju. Sa ovim institucijama je krenuo u razne naučno-istraživačke projekte, koji su, kaže Petković, na obostranu dobrobit.

- Osim toga što je ova saradnja dobra za rezvojne projekte Zeochema sa jedne strane, gdje slične instutucije pružaju naučnu podršku u razvoju pojedinih vrsta proizvoda i rade razna neophodna stručna ispitivanja, koja i tržište zahtijeva, sa druge strane ona takođe omogućava da se studenti upoznaju sa mogućim primjenama svoga znanja i vide stvarnu upotrebu nauke u industriji. Saradnje ovakve vrste su nešto na čemu Zeochem Zvornik konstantno radi, gdje su pored navedenih institucija, mnoge slične uključene u razne naučno-istraživačke projekte, od kojih možemo pomenuti neke poput tehnoloških fakulteta u Novom Sadu i Tuzli, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, itd.

Naš sagovornik ističe da planovi za naredni period podrazumijevaju konstantan razvoj, kako po pitanju novih proizvoda, tako i po pitanju proširenja kapaciteta.

- Planiramo i proširenje saradnje sa kompanijama i institucijama u regionu, gdje svojim radom želimo, ali i doprinosimo razvoju lokalne zajednice, ali i BiH uopšte - ističe Petković.



Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak