Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Aleksandar Vračević, direktor Regionalne deponije - Uskoro nabavljamo postrojenje za mikrobiološki tretman otpadne vode

Aleksandar Vračević
Aleksandar Vračević (Foto: Goran Dragutinović)
Regija koju čine opštine Kalesija, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Sapna, Šekovići, Milići, Osmaci i grad Zvornik osnovale su u februaru 2010. godine JP Regionalna deponija koje preuzima na sebe izgradnju regionalne sanitarne deponije i njeno upravljanje u radu. Učešće u osnivačkom kapitalu preduzeća određen je na osnovu broja stanovnika, a najveći udio pripao je Gradu Zvornik, odnosno 29%.

Na ovoj deponiji se godišnje odloži 40.000 tona komunalnog otpada na sanitaran i siguran način. Sa direktorom Regionalne deponije Aleksandrom Vračevićem razgovarali smo o poslovanju, planovima i strateškim izazovima.

eKapija: Krajem prošle godine ste raspisali javni poziv za izradu dokumentacije za Regionalnu deponiju - faza 2. U kojoj fazi je izrada dokumentacije i šta podrazumjeva ovaj projekat?

- Pri kraju smo sa izradom projektne dokumentacije za regionalnu sanitarnu deponiju Crni Vrh-Faza II. Cilj izrade je da se uradi tehnička dokumentacija za sledeće aktivnosti - izmiještanje povrata procjedne vode na kotu iznad planiranog završetka punjenja deponije, pokrivanje druge faze tijela deponije sa geomembranama.

eKapija: Kada mogu da krenu radovi druge faze? Koja je vrijednost ove investicije?

- Cilj izrade ove tehničke dokumentacije, osim samog načina izvođenja radova, je i da pokaže kolika će nam sredstva biti neophodna te da do nabavke istih izaberemo najoptimalniji put.

eKapija: Da li planirate uvođenje novih metoda deponovanja otpada?

- Osim jedne vrste primitivne selekcije dovezenog otpada, u planu su nam i aktivnosti na povećanju izdvajanja sekundarnih sirovina.
(Foto: Goran Dragutinović)
eKapija: Kada su u pitanju planovi za proširenja deponije i nabavku nove opreme, kakve se aktivnosti sprovode?

- U ovoj godini planiramo nabavku postrojenja za mikrobiološki tretman otpadne vode, za 2022. je planirana nabavka sistema za spaljivanje deponijskog gasa, dok su tokom 2023. u planu radovi druge faze na deponiji.

eKapija: Koji će biti strateški izazovi Regionalne deponije u narednim godinama?

- Ostvarivanje planiranih količina dovezenog otpada u cilju pozitivnog poslovanja. Nabavka navedene opreme, kao i izgradnja Faze II, što sve omogućava poslovanje ovog preduzeća u planiranim vrijednostima.

eKapija: Kakva vam je saradnja sa preduzećima gradske čistoće?

- U tehničkom pogledu saradnja je veoma zadovoljavajuća sa preduzećima koja dovoze otpad. Nažalost, postoje ona koja te svoje obaveze i ne ispunjavaju. U finansijkom smislu veoma smo nezadovoljni saradnjom, jer postoje ogromne dospjele obaveze tih preduzeća prema nama.

eKapija: Koliko je ovakva saradnja, u smislu neispunjavanja obaveza, uticala na vaše poslovanje?

- Zadovoljni smo sa našim poslovanjem u dijelu da smo tehnički ispunili sve zadatke. Međutim, u finansijskom smislu imamo ogrmnih problema što dovodi i do ozbiljne ugroženosti likvidnosti ovog preduzeća.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak