Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Boško Kojić, načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje - Planiramo formiranje novih poslovnih zona

Boško Kojić
Boško Kojić (Foto: Slobodanka Savić, Grad Zvornik)
Mnogi projekti koje predviđa Prosorni plan Zvornika do 2032. su već realizovani, a u toku su radovi na još nekoliko, od kojih bih izdvojio rekonstrukciju Doma zdravlja, dogradnju novog bloka Bolnice, a započeta je i izgradnja kanalizacionog sistema Branjevo, rekao je u intervjuu za eKapiju načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje Grada Zvornika Boško Kojić.

Sa Kojićem smo razgovarali i o mogućnostima za formiranje novih poslovnih zona, vremenu potrebnom za izdavanje građevinskih dozvola, kao i o uvođenju integrisanog sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola.

eKapija: Prostorni plan Zvornika rađen je do 2032. godine. Кoji su najznačajnici pravci i mogućnosti budućeg razvoja grada, kako u prostornom pogledu, tako i u privrednom i ostalim pravcima?

- Prostornim planom su definisani osnovni ciljevi prostornog i privrednog razvoja kojima je planiran intezivniji ravoj poljoprivrede u područjima sa kavalitenijim poljoporivrednim zemljištem, održavanje postojećih šumskih površina i u skladu sa potrebama proširenje novih na područja sa zemljištem lošijeg kvaliteta i na nestabilne terene. Planirano je i intezivnije korištenje građevinskih površina u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom nižeg rede, korištenje prirodnih resursa za potrebe sopstvenog razvoja, razvijanje radnih zona vodeći računa o zaštiti životne sredine, razvoj grada Zvornika na polju kulturne i privredne identifikacije, kao i drugi ciljevi kojima se predviđaju poboljšanja u oblasti zdravstva, preduzetništva, ruralnog razvoja i ostalo.

eKapija: S obzirom na to da je ovaj plan usvojen 2014. da li su neke stvari iz njega realizovane? Da li su pravci razvoja od tada ostali isti?

- Pravci razvoja su ostali isti jer su sveobuhvatni i razvojnog karaktera. Realizovani su mnogi projekti na području grada Zvornika koji su u funkciji ostvarivanja postavljenih ciljeva, kao što su Vodovod Sjever, Vodovod Tršić, Кanalizacioni sistem Tabanci, Regulacija korita rijeke Sapne, rekonstrukcija starog mosta, izgradnja novih proizvodnih i poslovnih objekata u poslovnoj zoni Кarakaj. U toku je rekonstrukcija Doma zdravlja, dogradnja novog bloka Bolnice, započeta izgradnja kanalizacionog sistema Branjevo i mnogi drugi.

eKapija: Da li su ovim planom predviđenje nove poslovne zone, kao i proširenje postojećih?

- Da, predviđeno je proširenje postojeće poslovne zone u Кarakaju, kao i formiranje novih poslovnih zona kao što su Кozluk sa okolnim mjestima, Šepak-Branjevo-Pilica i Drinjača sa okolinom.

eKapija: Da li trenutno radite na novim planovima - urbanistički i regulacioni?

- Da, u pripremi je postupak javne nabavke za izradu Urbanističkog plana Zvornik 2035. Takođe, u toku je izmjena dijela Regulacionog plana koja je u fazi izrade prednacrta. Napominjemo da sve do izrade prednacrta plana, zainteresovana pravna i fizička lica mogu biti inicijatori izmjene plana, i oni su imali mogućnost da se do kraja aprila obrate našem Odjeljenju za davanje potrebnih informacija.

Ilustracija
Ilustracija (Foto: mihalec/shutterstock.com)
eKapija: Кoliko je vremenski potrebno da se u Zvorniku dobiju lokacijski uslovi, koliko za građevinsku i upotrebnu dozvolu. Da li postoji prostor da se ove aktivnosti ubrazaju radi lakšeg privlačenja investitora?

- Naše odjeljenje veoma brzo, u periodu od jednog do pet dana nakon kompletiranje zahtjeva izdaje lokacijske uslove, građevinsku ili upotrebnu dozvolu. Neophodno je napomenuti da ukupno trajenje postupka zavisi od više faktora kao što su namjena objekta, ko je nadležan za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, naše odjeljenje ili ovlaštena kuća, u kom obimu su riješeni imovinsko pravni odnosi, vrsta i broj saglasnosti neophodnih za izdavanje dozvole, uključivanje i učešće susjeda u postupku izdavanja dozvola, da li je na izdato rješenje uložena žalba, da li je podnosilac zahtjeva u stečaju ili je vezan za privredni subjekat u stečaju, da li postoji obaveza plaćanja naknade na ime rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, te da li se isto rješava uporedno sa postupkom izdavanja građevinske dozvole itd.

Takođe, naglašavamo da naše odjeljenje stalno traži načine i slijedi primjere dobre prakse da se postupci izdavanja dozvola svedu na najkraći mogući rok. Da bi ubrzali postupak izdavanja građevinske dozvole u narednom periodu će se u okviru kancelarije za izdavanje građevinskih dozvola preduzimati koraci prvenstveno u pružanju pomoći podnosiocima zahtjeva u pogledu pribavljanja potrebnih saglasnosti za izdavanje građevinskih dozvola, ali i sva ostala pomoć u rješavanja prethodnih pitanja. To za cilj ima brže kompletiranje zahtjeva i samim tim znatno skraćenje roka izdavanja građevinske dozvole. Takođe će se dati prednost elektronskoj komunikaciji, kako sa podnosiocima zahtjeva, tako i sa nadležnim javnim ustanovama i komunalnim preduzećima u postupcima pribavljanja saglasnosti.

Primjera radi, postupajući u skladu sa naprijed navedenim, a s obzirom da su bili riješeni imovinsko-pravni odnosi i dostavljena revidirana projektno-tehnička dokumentacija, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećima za osam dana, računajući i dane vikenda, izdali smo građevinsku dozvolu za izgradnju hale za proizvodnju i preradu organskog sušenog voća i povrća privrednom društvu Smrčak Zvornik u Кarakaju.

eKapija: U RS je zaživio sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola. Кako teče implementacija ovog integrisanog sistema u Zvorniku?

- Кoliko smo upoznati, sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola se u ovom trenutku realizuje kao pilot projekat u nekoliko opština u Republici Srpskoj, među kojima nije Zvornik. Iskreno se nadamo da će isti u potpunosti zaživjeti na području cijele Republike Srpske, što će prije svega zakonski i praktično urediti saradnju između našeg odjeljenja i nadležnih javnih institucija i komunalnih preduzeća, a što će u mnogome ubrzati postupak izdavanja građevinskih dozvola.

eKapija: Shodno interesovanju za izdavanje građevinskih dozvola, koje investicije vidite kao izvjesne u narednom periodu?

- Na području grada Zvornik očekujemo i dalje investiranje u oblasti stanogradnje, izgradnje proizvodnih i poslovnih pogona, ulaganja u javnu komunalnu infrastrukturu i druge projekte razvojnog karaktera.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak