Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Marko Savić, načelnik opštine Milići - Strateška orijentacija razvoja je unapređenje poslovnog ambijenta i podrška osnivanju biznisa

Marko Savić
Marko Savić (Foto: Opština Milići)
Nakon što je nedavno srpska kompanija Jugotex pokrenula svoj pogon u Milićima ova lokalna uprava se priprema za realizaciju novog proizvodnog kapaciteta. Kako za eKapiju kaže načelnik opštine Milići Marko Savić, u pripremi su dogovori sa kompanijom Fibrawrold za pokretanje fabrike za proizvodnju alata u Novoj Kasabi.

No, tu se razvojni planovi ne zaustavljaju. Pred Milićima su tek veliki projekti, kojima je cilj veće privlačenje investitora i ukupni privredni razvoj.

Kako ističe Savić, značajni potencijali za ulaganje se nalaze u oblasti proizvodnje hrane i razvoju poljoprivrede, eksploataciji prirodnih resursa: zeleni tuf, zeolit, krečnjak i biger, a čija se značajna ležišta nalaze na podrčju te opštine.

I niz drugih prednosti čine Miliće posebno privlačnom destinacijom za investiranje, a svakako ističu su i blizina granice sa Srbijom, kao i veliki šumski i vodni potencijal.

eKapija: Koje promjene i novitete u narednom periodu planirate da sprovedete sa ciljem poboljšanja i unapređenja poslovnog ambijenta, kao i pokretanja biznisa u Milićima?

- Strateška orijentacija, opštine Milići jeste unapređenje poslovnog ambijenta kao i podrška pokretanju biznisa i razvoj preduzetničkog duha i preduzetništva. Provešćemo aktivnosti na ispunjenosti uslova za uvođenje BFC standarda. U okviru lokalnih okvira, aktiviraćemo rad Privrednog savjeta, koji će imati veći uticaj u formiranju razvojnih politika. Akcenat ćemo staviti na realizaciju projekata iz oblasti privrednog razvoja. Posebnu pažnju, imaće projekti koji će podsticati razvoj preduzetništva. Prirodni potencijali će biti transparentno prezentovani zainteresovnim investitorima. U oblasti poljoprivredne proizvodnje pokrenuli smo i razvijaćemo projekte za unapređenje lanaca vrijednosti i stavljanja na raspolaganje, zainteresovanim investitorima, novih resursa iz ove oblasti.

Kada epidemiološki uslovi to dozvole namjera nam je organizovanje poslovnih susreta posredstvom naših i stranih diplomatskih predstavništava. Svaki zainteresovani investitor može, sa punim pravom, da računa na podršku u smislu stavljanja na raspolaganje raspoloživih kapaciteta, kako u smislu ustupanja adaptiranih objekata, tako i zemljišta, uz obezbjeđivanje svih osnovnih komunalnih priključaka - električna energija, vodosnabdijevanje, kanalizacija. Nastavićemo sa razvojem naših industrijskih zona, u kojima imamo namjeru razvijati infrastrukturu, uz izgradnju dvije višenamjenske hale za potencijalne investitore.

eKapija: U pogledu privrednih i investicionih potencijala opštine u koje sektore se najviše ulagalo do sada, a koje smatrate nedovoljno iskorišćenim. Gdje vidite šansu za privredni razvoj?

- Opština Milići je prepoznatljiva po eksploataciji mineralnih sirovina, u prvom redu rude boksita. Drvoprerađivačka industrija je izuzetno razvijena i bez pretjerivanja možemo reći da su Milići drvoprerađivački centar Republike Srpske. Na području opštine radi ukupno pet drvoprerađivačkih kapaciteta, koja svoje proizvode izvoze na zapadno-evropsko, ali i blisko-istočno tržište. Tri drvoprerađivača imaju veći stepen finalizacije. Kompanija Boksit u okviru preduzeća Soligna proizvodi namještaj, pelet i laminirane ploče. Kompanija Savox proizvodi stolariju i montažne kuće, a Samatini ekskluzivni troslojni parket Lamar, vrata i stilski namještaj. Fabrika vode Vivia radi na flaširanju vode.

U sektoru proizvodnje hrane, značajan privredni subjekt je farma koka nosilja koja se bavi proizvodnjom konzumnih jaja. Preduzeće Mileks se bavi proizvodnjom stočne hrane, pilenki, uslugama i proizvodnjom pekarskih proizvoda. U oblasti pružanja usluga, svakako najznačajniji privredni subjekt je Drina osiguranje, koje ima poslovnice u cijeloj RS ali čije je sjedište u Milićima. Značajni potencijali za privredni razvoj nalaze se u oblasti proizvodnje hrane i razvoju poljoprivrede, eksploataciji prirodnih resursa: zeleni tuf, zeolit, krečnjak i bigar, čija se značajna ležišta nalaze na podrčju opštine Milići. Značajan resurs predstavlja i kvalifikovana radna snaga u oblasti informacionih tehnologija, elektrotehnike i elektronike koja se već četiri godine obrazuje u SŠC Milutin Milanković.

eKapija: Imate li u najavi pokretanje novih pogona u opštini, postoje li pregovori i u kom sektoru?

- Trenutno se vode pregovori sa preduzećem Fibraworld na otvaranju pogona za proizvodnju alata u Novoj Kasabi. U fazi smo zaključenja ugovora o podršci otvaranju pogona i zajedničkom ulaganju. Opština će adaptirati dio objekta škole u Novoj Kasabi u kojem će otpočeti proizvodnja. Izdvojićemo i 40.000 KM kao podršku otvaranju pogona. To preduzeće se inače bavi mašinskom proizvodnjom.

eKapija: Prošle godine je potpisan ugovor za pokretanje pogona Jugotexa u Milićima i opština je pomogla ovu investiciju. Na koje načine nastojite privući investitore kako bi se osjećali dobrodošlim? Na koje izazove trebaju računati?

(Foto: Boksit grupa)
- U pogonima preduzeća Jugotex iz Smedereva trenutno se provodi obuka radnika. Opština Milići pomogla je otvaranje pogona sa 40.000 KM, od čega se 20.000 KM izdvojeno za adaptaciju objekta, a 20.000 KM kao podrška obuci radnika. Svaki investitor može račinati na apsolutnu podršku kako u cilju obezbijeđivanja uslova za investiranje, tako i u smislu pozicioniranja na tržištu u mjeri koja je u okvirima i moći lokalne uprave.

eKapija: Koliko blizina granice sa Srbijom može da pomogne privredni razvoj Milića?

- Strateški položaj opštine Milići je veoma važan adut. Opština zauzima centralni dio regije Birač. Interesantan podatak je da se nalazi na 100 km od značajih centara u BiH: Sarajevo, Tuzla i Bijeljina, na po 200 km je udaljena od Beograda i Novog Sada, te na po tridesetak kilometara od graničnih prelaza u Zvorniku i Bratuncu. Blizina granice svakako je veoma povoljan adut za privlačenje investicija.

eKapija: U planu je izgradnja administrativnog centra opštine. U kojoj je fazi ovaj projekat i kada možemo da očekujemo njegovu realizaciju?

- Kada je riječ o izgradnji administrativnog centra, taj projekat je trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije i završetka rješavanja imovinskih odnosa za pristupne saobraćajnice i parking. Ovo će biti veoma značajna investicija koju želimo realizovati uz podršku Vlade Republike Srpske. Raspisivanje tendera za izgradnju objekta treba očekivati krajem tekuće godine.

eKapija: Kako vidite razvoj opštine Milići u narednim godinama. Po kojim uspjesima biste željeli da vas pamte kao načelnika?

- Želimo uspostaviti transparentan i produktivan servis u službi građana i privrede opštine Milići. Namjera je da unaprijedimo realizaciju projekata u oblastima: izgradnje infrastrukture, otvaranja novih radnih mjesta, razvoja poljoprivredne proizvodnje i unapređenja kulturnih i zabavnih sadržaja. Lokalna uprava treba da predstavlja efikasan servis i da ponudi odgovore na svaku potrebu građana. Kroz navedene ideje ogledaju se i moje namjere kada se radi o ličnom doprinosu. Kako će me ljudi pamtiti, zavisi od rezultata koje ostvarimo.

eKapija: Koja je vaša poruka svima koji razmišljaju da pokrenu ili otvore svoju kompaniju u Milićima?

- Dobro došli! U nama imate partnera i prijatelja.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak