Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Mladen Vidović, načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti - Želimo graditi hale koje bismo dali privrednicima na korišćenje

Mladen Vidović
Mladen Vidović (Foto: Opština Milići)
Kroz opštinu Milići prolazi magistralni put Beograd- Sarajevo, što predstavlja značajan potencijal koji bi trebalo iskoristiti na unapređenju privrednog ambijenta, smatra Mladen Vidović, načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti u Opštini Milići.

Uz već prepoznata prirodna bogatstva rude i šume, kaže, Milići imaju i dalje nedovoljno iskorišćen hidropotencijal, koji se odnosi na postavljanja fabrika za pakovanje i preradu vode i iskorišćavanju čistih izvora vode. Dodaje da je u planu izgradnja poslovnih hala koje bi opština kasnije ustupila privrednim subjektima za pokretanje novih postrojenja, ali i da su obezbijedili razne olakšice potencijalnim investitorima.

eKapija: Kada govorimo o privrednom razvoju Milića, koje su vaše prognoze za naredni period? Koje oblasti imaju potencijal da se posebno razviju?


- Opština Milići raspolaže sa značajnim prirodnim resursima, od kojih su najpoznatija rudna bogatstva, šume, vode itd. pa samim tim osim proizvodnje i vađenja rude, bitno je naglasiti da je drvoprerada značajan segment u privrednom razvoju opštine i da zapošljava značajan broj ljudi. Mišljenja smo da osim navednih oblasti svakako potencijal za razvoj imaju i poljoprivreda jer poljoprivrednog zemljišta ima 10.790 ha. Takođe, imamo fabriku vode i raspolažemo značajnim vodnim potencijalom, pa je moguće poboljšati korišćenje voda i staviti u pogon još postrojenja za plasiranje flaširane vode.

Na području opštine Milići nalaze se dva toka rijeke Jadar, i to Studeni i Zeleni Jadar. Na rijeci Zeleni jadar izgrađena je jedna mini hidrocentrala, dok su na manjoj riječici Štedrić izgrađene dvije.

Svakako najznačajniji privredni subjekt na području opštine je kompanija Boksit, a osim nje značajni su Savox, Samantini, Mileks, Drina osiguranje, Wood Impex, Soligna, Gramel, Promil i dr.

eKapija: Koliko se u opštini Milići i na koji način radilo na kreiranju bolje poslovne klime za sve one koji bi tu da pokrenu posao? Da li se planiraju dodatne aktivnosti na privlačenju novih investitora?


- Opština Milići donijela je strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća i njom predvidjela set aktivnosti na privlačenju novih investitora. Opština takođe razmišlja da putem raznih olakšica, a koje se prije svega odnose na oslobađanje vlastitih prihoda opštine u korist privrednog subjekta koji planira da pokreće novu aktivnost na području opštine Milići, pružanju logističke podrške, pa čak i do obezbijeđenja lokacija na kojima bi privredni subjekt obavljao svoju aktivnost.

eKapija: Nudi li Opština olakšice za investiranje i koje su?


- Opština je omogućila oslobađenje od komunalnih taksi preduzetnika u prvoj godini registracije, zatim ustupanje određenh lokacija bez naknade, oslobađanje pojedinih vlastitih prihoda opštine u prvoj godini rada privrednog subjekta. U planu su izrade poslovnih hala koje bi opština kasnije ustupila privrednim subjektima za pokretanje novih privrednih postrojenja.

eKapija: Koliko traje proces osnivanja firme u vašoj opštini, šta bi trebalo da znaju i domaći i strani ulagači?


- U opštini se vrši samo osnivanje i odobrenje za rad samostalnih preduzetnika, dok osnivanje pravnih lica vrši sud. Bitno je naglasiti da se registracija samostalnog preduzetnika završava isti dan ili najkasnije naredni dan od predaje zahtjeva za registraciju, pod uslovom da podnosilac zahtjeva ima svu neophodnu dokumentaciju koja prethodi izdavanju rješenja od opštine a to je: uvjerenje nadležnog suda da nije zabranjeno obavljanje djelatnosti podnosiocu zahtjeva, uvjerenje iz suda da nema neplaćenih novčanih kazni, uvjerenje iz poreske uprave o izmirenim dospjelim obavezama i kopija identifikacionog dokumenta.

Trenutno Ministarstvo privrede i preduzetništva RS radi na izradi elektronske registracije preduzetnika, koja bi trebala da značajno ubrza registraciju i da umanji troškove.

eKapija: Koliko su izvjesni planovi o pokretanju industrijske ili poslovne zone u Milićima? Vjerujete li da bi doprinijele boljem privrednom razvoju?

- Opština Milići ima definisane dvije poslovne zone i to jednu u mjestu Podgora, a drugu u mjestu Nova Kasaba - Jatarište. Poslovne zone su predviđene uz magistralni put M19, što je bitna prednost prilikom kreiranje privrednog ambijenta. Kao što smo već napomenuli, u planu je izgradnja dvije proizvodne hale na navedenim poslovnim zonama koje bi bile realizovane u saradnji sa višim nivoima vlasti prije svega Vladom RS i sa tim postrojenjima bi se stvorio bolji privredni ambijent koji bi bio dostupan potencijalnim ulagačima, a sve sa ciljem što bržeg privrednog razvoja u što kraćem vremenskom periodu.

eKapija: Koje djelatnosti su najzastupljenije i koliko su iskorišteni prirodni potencijali Milića?


- Svakako to su djelatnosti koje proizilaze na bazi iskorištenja prirodnih bogatstava opštine, i to najzastupljenija je proizvodnja i eksploatacije mineralnih sirovina i prerada drveta. Date djelatnosti predstavljaju okosnicu razvoja lokalne zajednice. U poslednjih nekoliko godina podinuta su tri postrojenja za proizvodnju električne energije. Osim navednih, značajan potencijal je i izgradnja staklenika i plastenika za proizvodnju hrane, stočarstvo na kome opština intenzivno radi kroz projekte sa raznoraznim donatorima, voćarstvu u koje se značajno izdvajaju sredstva kroz podizanje novih zasada ili obnavljanje postojećih.

eKapija: Кoje su geografske prednosti opštine, kao i prirodne i klimatske?

- Opština Milići locirana je u istočnom dijelu BiH, u Republici Srpskoj. Proteže se na površini od 285 km2 brdovitog terena, nadmorske visine od 250 do 1.500 m. Umjerena klima, mnoštvo vodotokova, obilje zelenila i privrednih dobara, vrijedni i inventivni građani omogućili su da se opština svrsta u razvijene opštine u Republici Srpskoj. Lokacija na magistralnom putu Sarajevo – Beograd posebna je referenca za tranzitne aktivnosti.

Na opštini je kontinuirano rađena putna infrastruktura prema svim dijelovima, a u poslednje vrijeme puno se radi na popravljanju kvaliteta putne mreže i otvaranju novih putnih pravaca.

Opština je organizovana u sedam mjesnih zajednica sa solidnom mrežom objekata u kojima se odvija lokalna samouprava. Opštinsko središte Milići locirano je u samom centru teritorije što je posebna pogodnost za potrebe građana. Mjesto je prepoznatljivo po infrastrukturi iz oblasti školstva, zdravstva, kulture, sporta, komunalnoj i privrednoj. Opština raspolaže značajnim prirodnim bogatstvima, od kojih je najpoznatije ruda boksita. Takođe, opština raspolaže i drugim mineralnim sirovinama kao što su: krečnjak, kvarcni pijesak, siga, sigasti pijesak, zeleni tuf i dr. Od ukupne površine opštine 62% zauzimaju šume u državnom i privatnom vlasništvu, od kojih je 54,67% visokih ekonomskih šuma.

Takođe, značajan je, a ne u potpunosti iskorišten, vodni potencijal koga čine: Studeni Jadar, Zeleni Jadar, rijeka Jadar, Drinjača, sa svim svojim pritokama, riječicama i potocima. Naročito bogatstvo predstavljaju čisti izvori vode koji su malo iskorišteni u fabričkoj proizvodnji pitke vode. Napominjem da je na području opštine Milići već postavljena fabrika za proizvodnju vode Vivia.

Opština zbog svoje geografske rasprostranjenosti i reljefne strukture predstavlja značajan potencijal za seoski turizam, a naročito jer na području opštine nalazi veliki broj stećaka iz dvanaestog vijeka, kao i ostaci srednjovijekovnih gradova, ali i značajni vjerski objekti. Turistički potencijal ogleda se i u značajnim smještajnim kapacitetima, bazenima, fitnes centrima, sportsko-rekreativnim terenima i drugim sadržajima.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak