Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Zoran Stjepanović, direktor Komunalno Milići - U planu gradnja taložnika i nabavka mehanizacije za održavanje puteva

Zoran Stjepanović
Zoran Stjepanović (Foto: Zoran Stjepanović)
Unapređenje kvaliteta pitke vode kao i sprečavanje onečišćavanja izvora projekti su koji već nekoliko godina se korak po korak riješavaju na području Milića. Nakon što je izgrađeno postrojenje za prečišćavanje vode u planu je i izgradnja taložnika, a u toku je rekonstrukcija vodovodne mreže. Osim ovih radova, preduzeće Komunalno iz Milića aktivno radi na širenju i unapređenju komunalnih usluga koje pružaju stanovništvu kao i na povećanju njihove naplate.

- Imamo u planu nabavku dodatne mehanizacije, potrebne prvenstveno za poslove zimskog održavanja puteva. Cilj nam je da u narednom periodu održimo stepen naplate na postignutom nivou, kao i stabilnost i likvidnost društva – navodi u intervjuu za eKapiju Zoran Stjepanović, direktor Komunalnog Milići.

eKapija: Kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi u Milićima koje su naredne planirane investicije?

- Trenutno je u toku rekonstrukcija vodovodne mreže i dijela fekalne i oborinske kanalizacije u obuhvatu Urbanističkog plana Opštine Milići. To je najznačajniji projekat u našoj lokalnoj zajednici u poslednjih desetak godina koji će dovesti do smanjenja gubitaka u mreži i značajnog povećanja kvaliteta vodosnabdijevanja. Vrijednost projekta je oko 1.100.000 KM i finansiran je od strane Opštine Milići i Vlade Republike Srbije. U ovom momentu prioritet nam je završetak radova na gore navedenom projektu, dok je nakon toga planirana izgradnja taložnika na dijelu vodovodne mreže kao i nastavak rekonstrukcije fekalne kanalizacije.

eKapija: Koliko ste zadovoljni rezultatima poslovanja u 2020. godini? Gdje vidite prostor za dodatni napredak?

- Komunalno Milići je do 2017. godine poslovalo u vrlo teškim uslovima. Stepen naplate je bio izuzetno nizak, potraživanja ogromna, dok su obaveze društva rasle iz godine u godinu. Početkom 2017. uprava Društva je donijela paket mjera sa ciljem da se poboljša poslovanje. Sprovođenjem navedenih mjera u u periodu od 2017. godine do 2020. godine, prihod društva povećan je za 50%, potraživanja su smanjena za preko 60%, dok su obaveze društva svedene na minimum.

Bez obzira na probleme u poslovanju izazvane pandemijom virusa korona uspjeli smo da i 2020. godinu završimo sa pozitivnim rezultatom, sve obaveze smo izmirivali na vrijeme, i što je meni kao direktoru najvažnije obaveze prema radnicima, plata, topli obrok, regres, doprinosi, izmirivane su bez kašnjenja i bilo kakvih umanjenja. Uzimajući u obzir da je cijena vode u našoj opštini jedna od najnižih u Republici Srpskoj, a vjerovatno i u BiH, i da pored izgradnje prečistača i svih dodatnih troškova vezanih za njegovo održavanje cijenu vode nismo povećavali, pozitivan saldo iz prethodne godine još više dobija na značaju.

eKapija: Koje sve komunalne djelatnosti obavlja vaše društvo? Da li planirate širenje djelatnosti ili usluga koje nudite?

Upravna zgrada Komunalno Milići
Upravna zgrada Komunalno Milići (Foto: Zoran Stjepanović)
- Naše društvo obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: vodosnabdijevanje, odvođenje otpadnih voda, odvoz smeća, čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje, uređivanje i opremanje javnih i zelenih površina, zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica, održavanje i upravljanje gradskim grobljem, kao i održavanje lokalnih puteva.

U prethodnih nekoliko godina Društvo je iz vlastitih sredstava uspjelo da nabavi kamion kiper, malu smećaru i kombinovanu radnu mašinu - skip. U navedenu opremu uloženo je oko 300.000 KM. Zahvaljujući nabavljenoj mehanizaciji obuhvaćeno je novih 300 domaćinstava uslugom odvoza smeća, a djelatnost društva je proširena na održavanje lokalnih puteva. Ukoliko se u narednom periodu stvore mogućnosti za dalje proširivanje naše djelatnosti, sigurno ćemo se potruditi da to iskoristimo i ostvarimo dodatni prihod.

Imajući u vidu niske cijene komunalnih usluga, jedini način za uspješno poslovanje javnih komunalnih preduzeća je nastojanje da se proširi djelatnost društva, što je svakako pored našeg i interes lokalne zajednice.

eKapija: U planu je izgradnja taložnika na vodovodu. O kakvom se projektu radi i kada očekujete njegovu realizaciju?

- Sistem vodosnabdijevanja Opštine Milići u najvećem dijelu čine izvorišta Nikoline vode i Odžak. S obzirom na to da se ta izvorišta nalaze u karstnom području dolazi do česte pojave mutnoće prilikom većih padavina. Iz tog razloga se ušlo u izgradnju prečistača vode za piće kao prvog dijela projekta za rješavanje tog problema. Drugi dio predstavlja planirana izgradnja taložnika na dijelu vodovodne mreže koja se snabdijeva sa izvorišta Odžak.

Završetkom ovog projekta dugoročno bi se riješio problem vodosnabdijevanja Opštine Milići higijenski ispravnom vodom za piće. Nadam se da će se s obzirom na značaj projekta novac obezbjediti u što kraćem roku i da ćemo u narednih godinu ili dvije imati izgrađen taložnik kojim će se riješiti problem povećane mutnoće u vodosnabdijevanju opštine Milići.

(Foto: Zoran Stjepanović)
(Postrojenje za prečišćavanje vode) eKapija: Urađeno je i novo filtersko postrojenje. U čemu se ogleda njegov značaj?

- U septembru 2018. godine pušteno je u rad postrojenje za prečišćavanje vode za piće na izvorištu Nikoline vode. Kapacitet postrojenja je 15 l/s sa mogućnošću proširenja. Vrijednost projekta je iznosila 575.000 KM, a finansiran je zajedničkim ulaganjem Opštine Milići i Komunalnog.

Značaj postrojenja, s obzirom na problem sa mutnoćom, je izuzetan, ali će tek izgradnjom već pomenutog taložnika taj problem biti u potpunosti riješen.

eKapija: Koliko vam poteškoća prave neredovne platiše? Koje mjere se preduzimaju da se smanji njihov broj?

- Ranije je na području naše opštine nažalost bilo sasvim normalno da se računi za komunalne usluge ne plaćaju. Imali smo na stotine korisnika čija su dugovanja iznosila i po nekoliko hiljada maraka. To je pored finansijskih problema stvaralo i ogroman problem sa korisnicima koji su svoje obaveze izmirivali redovno i njihov broj se iz godine u godinu smanjivao.

(Foto: Zoran Stjepanović)
Kako je funkcionisanje društva postajalo sve teže, u 2017. godini ušlo se u rješavanje tih nagomilanih problema. Uprava društva je osmislila paket mjera u cilju poboljšanja naplate svojih potraživanja, pa se između ostalog počelo sa potpisivanjem ugovora o reprogramiranju starog duga, isključenja sa mreže javnog gradskog vodovoda, kao i pokretanje tužbi protiv neredovnih platiša.

Poslije svih ovih mjera, danas je stanje sa neredovnim platišama mnogo bolje i može se slobodno reći da je njihov broj bar deset puta manji.

eKapija: Šta će vam biti u fokusu poslovanja u narednom periodu?

- Trenutno nam je glavni fokus na završetku rekonstrukcije vodovodne mreže i pokrivanje svih korisnika mjernim uređajima, kako bi se gubici u mreži sveli na minimum. Osim toga, konstantno radimo na popravljanju kvaliteta naših usluga, te njihovom proširivanju. Imamo u planu nabavku dodatne mehanizacije potrebne prvenstveno za poslove zimskog održavanja puteva. Cilj nam je da u narednom periodu održimo stepen naplate na postignutom nivou, kao i stabilnost i likvidnost društva.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak