Izvor: eKapija | Nedjelja, 15.11.2020.| 20:42
Izdvojite članak Odštampajte vijest

U planu rekonstrukcija magistralnog puta Debeli Brijeg-Tivat-Budva - Dokumentacija za dionicu od Jaza do aerodroma Tivat na javnom uvidu

Ilustracija
Ilustracija (Foto: LIUSHENGFILM/shutterstock.com)
Uprava za saobraćaj Vlade Crne Gore dostavila je Opštini Budva, ESIA paket dokumentacije koji sadrži Elaborat procjene uticaja rekonstrukcije magistralnog puta Debeli Brijeg-Tivat-Budva, koji se odnosi na rekonstukciju magistralnog puta M-2 na dionici aerodorom Tivat-Jaz.

Kako se može vidjeti, predmet tehničke dokumentacije je rekonstrukcija postojeće kolovozne konstrukcije na dionici magistralnog puta M-2, Debeli Brijeg - Tivat - Budva, za naredni eksploatacioni period od 20 godina.

- Sadašnje stanje kolovozne konstrukcije je takvo da ne može zadovolji zahtjeve aktuelnog i perspektivnog saobraćaja i iziskuje rekonstrukciju puta. Na predmetnoj dionici posljednjih godina nije rađena rehabilitacija, izuzev kraćih poteza koji su sanirani tokom perioda redovnog održavanja. Saobraćajno opterećenje za navedenu dionicu spada u kategoriju teškog - navodi se u dokumentaciji.

Na osnovu urađenih analiza, definisana je potreba da se uradi popravka sistema za odvodnjavanje jer je njihovo stanje funkcionalnosti bitno utiče na trajnost kolovozne konstrukcije, da se izvrši korekcija poprečne i podužne ravnosti kolovozne površine, te da se obezbijedi izrada habajućeg sloja odgovarajuüe makroteksture i otpornosti na pojavu kolotraga.

- Shodno tome, a na osnovu utvrđenog stanja kolovozne konstrukcije usvojene su sledeće strategije rehabilitacije kolovozne konstrukcije: totalna rekonstrukcija koja predviđa uklanjanje slojeva postojeće i izrada nove kolovozne konstrukcije. Početak trase je na stacionaži km 885.201,54 km - stoji između ostalog u dokumentu.

Ukupna dužina projektovane trase iznosi 16.335,03 km. Svim postojećim objektima je obezbijeđen prilaz sa trotoara preko oborenih ivičnjaka, a trotoar je ukinut na mjestima svih postojećih ulica. Parcelama koje u fazi projektovanja nisu bile privedene namjeni prilikom izvođenja obezbjediti prilaz preko trotoara i oborenog ivičnjaka.

- Pozicije niša za kontejnere će se odrediti u toku izvođenja, a u skladu sa odlukom nadležnih institucija i na lokacijama gdje se ne ugrožava preglednost - navodi se.

Kada je riječ o dionici od Jaza do Tivta, njena dužina iznosi 16 km. Početak dionice se nalazi na skretanju za plažu Jaz, a kraj na ulazu u Tivat poslije skretanja za aerodrom Tivat.

- Trasa predmetnog bulevara prolazi uglavnom kroz ravničarsko područje. U prvom dijelu trase koja počinje od skretanja za plažu Jaz do izlaza iz Lastve Grbaljske nalazi se veći broj poslovnih objekata kao i određeni broj objekata namijenjenih za individualno stanovanje. Trasa prolazi kroz naselja Poljice i Lastvu Grbaljsku. Od početka trase do Lastve Grbaljske izgrađeni objekti se uglavnom nalaze sa desne strane saobraüajnice, dok su u Lastvi Grbaljskoj objekti izgrađeni sa obje strane saobraćajnice. Ovaj dio trase se može smatrati kao dio sa srednjom gustinom naseljenosti i izgrađenosti - piše u dokumentu.

Nakon ovoga trasa prolazi kroz Radanoviće gdje se nalazi veći broj izgrađenih objekata namijenjenih uglavnom za poslovanje i manji broj objekata za stanovanje, O.Š. Nikola Đurković, stadion fudbalskog kluba Grbalj i sl. Objekti su izgrađeni sa obje strane saobraćajnice. Ovaj dio trase se može smatrati kao dio sa većom gustinom naseljenosti i izgrađenosti.

- Trasa saobraćajnice se završava na ulazu u Tivat, odmah nakon skretanja za aerodrom Tivat. U ovoj dionici od kružnog toka za Kotor do kraja tarse nalazi se aerodrom Tivat. Nema izgrađenih objekata namijenjih za stanovanje, kao ni drugih poslovnih objekata.

Dionica magistralnog puta od Tivta do Jaza planirana je sa dvije saobraćajne trake po smjerovima (širine 3.25m), razdjelnim pojasom (širine 2m), obostranim trotoarima (minimalne širine 2m) i gdje dozvoljavaju prostorne mogućnosti zelenim pojasom uz kolovoz (širine 1,0m). Širina traka za isključenje, kao i autobuskih stajališta je 3 metra.

- U krivinama je kolovoz proširen, a mjerodavna vozila su bila dva teretna vozila sa prikolicama. Podužni nagibi su, na najvećem dijelu, bliski kotama postojećeg kolovoza. Time se smanjuju radovi, a i najlakše se obezbijeđuje veza sa postojećim rasksnicama i prilazima. Takođe je i blizina postojećih objekata uticala na nivelaciono rešenje - piše između ostalog u dokumentaciji.

Zainteresovana lica mogu ostvariti uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno stambene poslove u periodu od 15 dana od 13. novembra radnim danima od 12 od 14 časova, kao i na sajtu Opštine.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.