Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 129
Koming-Pro d.o.o. Gradiška, Vidovdanska bb, 78400 Gradiška
Delatnost: Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo, Tvornička 3, Stup Energoinvest, 71000 Sarajevo
Delatnost: Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
Mtel Banjaluka, Vuka Karadžića 2, 78000 Banjaluka
Delatnost: Djelatnosti bežične telekomunikacije
B2 LINK d.o.o. Banja Luka, Ulica Pave Radana br.40, 78000 Banja Luka
Delatnost: Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
PRIME COMMUNICATIONS d.o.o. Banja Luka, Nikole Tesle 11, 78000 Banja Luka
Delatnost: Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
LANACO d.o.o. Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka
Delatnost: Proizvodnja računara i periferne opreme