Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 63
K M N d.o.o. Kiseljak, Josipa Bana Jelačića 16, 71250 Kiseljak
Delatnost: Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
REPROM d.о.о. Modriča, Trg Jovana Rašković bb, 74480 Modriča
Delatnost: Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
MEGAFLOREKS d.o.o. Banja Luka, Nenada Kostića 170, 78000 Banja Luka
Delatnost: Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
KJKP Park d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige 58, 71000 Sarajevo
Delatnost: Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
PAUN d.o.o. Bihać, Safvet bega Bašagić 34, 77000 Bihać
Delatnost: Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama