Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 4
BM PLASTIC d.o.o. Gračanica, Zlatnih ljiljana br.22, 75320 Gračanica
Delatnost: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
RPC Superfos Balkan d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb, 75320 Gračanica
Delatnost: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
MODA-PLAST d.o.o. Gračanica, Branilaca grada 10,
, 75320 Gračanica

Delatnost: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa