Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 209
Ahsun d.o.o. Ilijaš, Bosanski put 215, 71380 Ilijaš
Delatnost: Reciklaža posebno izdvojenih materijala
BENTOPRODUCT d.o.o. Šipovo, Sokolac bb, 70270 Šipovo
Delatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
RECIKLON d.o.o. Sarajevo, Brčanska 15, 71000 Sarajevo
Delatnost: Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada