Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 2
JP Deponija d.o.o. Mostar, Vrapčići bb, 88113 Vrapčići
Delatnost: Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Eko-ero D.O.O.Mostar, Put za Orlac b.b.
, 88000 Mostar

Delatnost: Reciklaža posebno izdvojenih materijala