Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 91
PROVAR d.o.o. Lukavac, Lukavačkih brigada broj 3., 75300 Lukavac
Delatnost: Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
Big electric d.o.o. Banja Luka, Krfska 56, 78000 Banja Luka
Delatnost: Trgovina na veliko ostalim mašinima i opremom
i.b.e. Junuzović d.o.o. Kakanj, Mula Mustafe Bašeskije bb, 72240 Kakanj
Delatnost: Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
LIMEX d.o.o Petrovo, Karanovac bb., 74313 Petrovo
Delatnost: Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od čelika
ČAJAVEC-SO a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka
Delatnost: Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
GAT d.o.o. Sanski Most, Šejkovača bb, 79260 Sanski Most
Delatnost: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
PRIMUS BALKAN d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 58, 71000 Sarajevo
Delatnost: Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje