Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 1
TELOPTIC d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići
Delatnost: Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije