Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 5
Merck Sharp & Dohme BH d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
POLJOEXPORT a.d. Banja Luka, Veselina Masleše 11, 78000 Banja Luka
Delatnost: Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti
STANIĆ-TRADE d.o.o. Sarajevo, Binježevo bb, 71240 Hadžići
Delatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
AN - KA d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 131 B
, 71000 Sarajevo

Delatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko