Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 86
Gradel d.o.o. Drvar, Vicuke Bodrože 24, 80260 Drvar
Delatnost: Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
KOMERC-ADAMOVIC D.O.O. Novi Grad, Milana Karanovića bb, Novi Grad
Delatnost: Sječa drva (iskorištavanje šuma)
DOO "BOBO-MIL", Rastoka bb, Kljuc - Ribnik
Delatnost: Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
ŠPIC PETROL d.o.o., Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale
Delatnost: Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Tetelja d.o.o. Teslić, Banja Vrućica bb, 74270 Teslić
Delatnost: Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
FALCON d.o.o. Foča, : Karađorđeva 55, 73300 Foča
Delatnost: Sječa drva (iskorištavanje šuma)
Dabar Holz d.o.o., Moravska bb, 79240 Kozarska Dubica
Delatnost: Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama