Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 94
Merck Sharp & Dohme BH d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
GRAND - TRADE d.o.o. Banja Luka, Karađorđeva 163, 78000 Banja Luka
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
BHA - ING d.o.o. Sarajevo, Tešanjska 5
, 71000 Sarajevo

Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
RUDARSKI INSTITUT d.o.o. Prijedor, Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
TUVADRIA d.o.o. Sarajevo, Muhameda ef. Pandže bb, 71000 Sarajevo
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 304, 71000 Sarajevo
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
ALCON PHARMACEUTICALS BH d.o.o. Sarajevo, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1, 71000 SARAJEVO
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
DIS d.o.o. Neum, KRALJA TOMISLAVA 23, 88390 NEUM
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.
Everest Consulting d.o.o. Sarajevo, Behdžeta Mutevelića 2A, 71000 Sarajevo
Delatnost: Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.