Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 7
BROJLER d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo
Delatnost: Prerada i konzerviranje mesa peradi
Alatuša d.o.o. Velika Kladuša, Mala Kladuša br.65, 77235 Velika Kladuša
Delatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
M FARM d.o.o, Podgrab bb, 71420 Pale
Delatnost: Proizvodnja električne energije
BROVIS d.d. Visoko, Dobrinje bb, 71305 Donje Moštre - Visoko
Delatnost: Proizvodnja pripremljene stočne hrane
MKR ŠANDOR Fojnica, Bosanska bb, 71270 Fojnica
Delatnost: Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama