Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 9
HERC GRADNJA d.o.o. Bileća, Poparina strana
, 89230 Bileća

Delatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
KS Invest doo Sarajevo, Ruđera Boškovića broj 366, 71120 Novo Sarajevo
Delatnost: Ostali građevinski instalacijski radovi
KAMEN d.o.o. Bihać, Ivana Frane Jukića 19, 77000 Bihać
Delatnost: Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
MKM-KOMERC d.o.o. Kneževo, Imljani bb, 78230 Kneževo
Delatnost: Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
KRALJEVO VRELO d.о.о. Kneževo, Rajka Dukica bb, 78230 Kneževo
Delatnost: Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
Servis centar d.o.o. Kneževo, Braće Ševarika bb, 78230 Kneževo
Delatnost: Održavanje i popravak motornih vozila