Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 1
Rudnik i termoelektrana Gacko, Gračanica bb, 89240 Gacko
Delatnost: Proizvodnja električne energije