Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 1
SASE a.d. rudnik olova i cinka Srebrenica, Sase bb, 75430 Srebenica
Delatnost: Vađenje ostalih ruda obojenih metala