Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 2
AAA Real Estate, Dobrinjska 21, Ilidža
Delatnost: Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
A V OPREMA d.o.o. Sarajevo, Mujkanovića 2a,Sarajevo, 71000 Sarajevo
Delatnost: Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d. n.