Pojmovi za pretragu
IDB/JIB
PDV broj
Region
Broj rezultata: 1701
Gradel d.o.o. Drvar, Vicuke Bodrože 24, 80260 Drvar
Delatnost: Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
Koming-Pro d.o.o. Gradiška, Vidovdanska bb, 78400 Gradiška
Delatnost: Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
E+E+E-ENERGY d.o.o. Sarajevo, Tvornička 3, 71000 Sarajevo
Delatnost: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
B2 LINK d.o.o. Banja Luka, Ulica Pave Radana br.40, 78000 Banja Luka
Delatnost: Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
STEP d.d. Sarajevo, Halilovići 2, 71000 Sarajevo
Delatnost: Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.