Izvor: eKapija | Petak, 30.08.2019.| 08:47
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Otvoren novi EU poziv za investicione projekte Zapadnog Balkana

Ilustracija (Foto: Mckyartstudio/shutterstock.com)
Evropska komisija objavila je Peti poziv za dostavlјanje prijedloga aplikacija za investicione projekte u okviru programa Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Jedan od uslova za dostavlјanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte su da zahtjev za grant sredstvima treba da bude praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već skloplјen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uklјučenih u WBIF (EBRD, EIB, CEB, KfW), prenosi sajt Saveza opština i gradova RS.

Navedena međunarodna finansijska institucija mora da izrazi interes ili podršku projektu koji se predlaže i da bude konsultovana pri izradi grant aplikacije.

Grant aplikacija je dostupna za sektore: energija, transport, životna sredina i socijalna infrastruktura ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena tzv. "cjelodržavna strategijaʺ i usvojena Jedinstvena lista prioritetnih projekata.

S obzirom na to da je u BiH započeta priprema Sektorske liste prioritetnih projekata za oblast Energija, moguće je aplicirati i sa projektima iz ove oblasti ukoliko dinamika izrade predmetne liste bude odgovarala rokovima i kriterijumima u okviru predmetnog poziva.

Sufinansiranje kroz IPA sredstva je jedino dostupno za projekte koji se odnose na Agendu za povezivanje u sektorima transport i energija.

U sektoru transporta prihvatlјive su isklјučivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Sektorskoj listi prioritetnih projekata u BiH za sektor transport. U sektoru energija prihvatlјive su one aplikacije u kojima je pokazan regionalni uticaj, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (Smart Grids) u prenosu i distribuciji, odnosno pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov.

Sufinansiranje za sektore životna sredina i socijalna infrastruktura je jedino moguće iz sredstava bilateralnih donatora unutar Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Projekti moraju da budu visokog stepena zrelosti i prioritetni za sprovođenje.

U skladu sa načinom sprovođenja instrumenta WBIF u Republici Srpskoj, sve grant aplikacije koje podnose potencijalni korisnici iz RS moraju:
  • imati saglasnost nadležnog resornog ministarstva po pitanju usklađenosti prijedloga sa važećim strategijama i zakonima u datoj oblasti
  • imati saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske po pitanju mogućnosti zaduživanja vezanog za pojedinačni projekat
  • biti kandidovani posredstvom resornog ministarstva i republičkog koordinatora

Ukoliko dati uslovi nisu ispunjeni, grant aplikacija neće moći biti upućena u dalјu proceduru.

Više info možete pogledati na linku OVDJE.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.