Izvor: Klix | Srijeda, 01.03.2017.| 15:46
Izdvojite članak Odštampajte vijest

BiH još ne koristi pogodnosti COSME programa vrijednog 2,3 mlrd EUR - EASME poziva mala i srednja preduzeća da se prijave

Bosna i Hercegovina pridružila se COSME programu, namijenjenom jačanju malih i srednjih preduzeća, početkom jula 2016. godine potpisom ministra Mirka Šarovića na Sporazum o sudjelovanju. Ratifikacija sporazuma Predsjedništva Bosne i Hercegovine uslijedila je više od pola godine kasnije te tek od tog datuma subjekti iz naše zemlje mogu aplicirati za sredstva iz ovog programa.

- U skladu s članom 6. Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Unije "Konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014-2020)", Sporazum stupa na snagu na dan kada Bosna i Hercegovina obavijesti Evropsko povjerenstvo putem diplomatskih kanala o ispunjenju unutrašnjih pravnih uslova potrebnih za njegovo stupanje na snagu - kazali su za Klix.ba iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Sporazum ratificiran pola godine poslije potpisa

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 20. decembra 2016. godine, donijelo je Odluku o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu COSME, te tek od tada se može govoriti o participaciji naše zemlje u ovom programu.

U okviru COSME programa u Bosni i Hercegovini formirana su dva konzorcija: jedan sa sjedištem u Banjaluci, kojeg predstavlja Razvojna agencija Republike Srpske (RARS), i drugi sa sjedištem u Sarajevu kojeg predstavlja Vanjskotrgovinska komora BiH. Oba konzorcija su članovi Europske poduzetničke mreže (EEN) i imaju zadaću promocije i obuke svih potencijalnih korisnika projekata koji se otvaraju u okviru Programa COSME.

- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će blisko sarađivati sa predstavnicima konzorcija u cilju edukacije i promocije Programa COSME sa gospodarstvenicima i ostalim potencijalnim korisnicima. Ove aktivnosti će biti posebno naglašene tokom 2017. godine. U preostalom periodu (2018-2020), očekujemo veći procenat odobrenih aplikacija, kao i njihovu uspješnu realizaciju - navode dalje iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Jačanje malih i srednjih preduzeća

COSME je program za period 2014– 2020. koji je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima. Obuhvata aktivnosti poput donošenja i provođenja politika na području poduzetništva te aktivnosti promicanja poduzetništva. Cilj je povećati konkurentnost evropskih kompanija, smanjiti nezaposlenost, stvoriti poticanju poduzetničku okolinu i razvoj poduzetništva.

Ukupni budžet COSME-a iznosi 2,3 mlrd EUR. Programom se pružaju garancije malim i srednjim preduzećima u iznosu do 150.000 EUR, kojim se nudi lakši i bolji pristup venture kapitalu. Svake bi godine ovaj program trebao pridonijeti povećanju BDP-a u iznosu od 1,1 mlrd EUR, pomoći oko 40.000 evropskih kompanija u stvaranju i spašavanju 30.000 radnih mjesta te omogućiti pokretanje oko 1.200 novih proizvoda, usluga ili procesa.

Program je namijenjen postojećim poduzetnicima, posebno malim firmama, za lakši pristup sredstvima financiranja za razvoj, konsolidacija i rast njihovog poslovanja, budućim poduzetnicima, uključujući mlade, za pomoć pri uspostavljanju firmi, te nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima vlasti.

Evropska preduzetnička mreža

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network-EEN) je projekat Evropske unije koji je namijenjen malim i srednjim preduzećima (MSP), kao podrška i servis u internacionalizaciji njihovog poslovanja. Evropsku preduzetničku mrežu čini preko 600 partnerskih organizacija i institucija, uključujući komore, agencije za razvoj MSP, institute, tehnološke centre, istraživačke centre, univerzitete i druge.

Aktivna je u preko 60 zemalja svijeta, uključujući sve zemlje EU i to kroz više od stotinu konzorcija, te povezuje preko 4.000 eksperata s područja preduzetništva i transfera tehnologije s ciljem promocije konkurentnostih i inovacija na lokalnom i evropskom nivou. U Bosni i Hercegovini EEN Mreža je ustanovljenja još 2009. godine, samo godinu dana nakon što je formirana u Evropskoj uniji. Nastala je u okviru evropskog projekta Euro-info korespodentnog centra u Bosni i Hercegovini.

Iz Delegacije Evropske unije u našij zemlji kažu da pozdravljaju ratifikaciju sporazuma kojim se Bosna i Hercegovina pridružuje COSME programu od strane vlasti u BiH.

Poziv predzećima da se prijave

- Pozivamo Bosnu i Hercegovinu i njenu poslovnu zajednicu da podnesu prijave iskazivanja interesa dostupne na web stranici Evropske agencije za mala i srednja preduzeća (EASME). COSME program podržava projekte iz širokog spektra tema koje uključuju klastere, internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća, razvoj preduzetničkih vještina, turizam, smanjenje administrativnog opterećenja za pravne subjekte i zaštitu prava intelektualnog vlasništva za pravne subjekte koje posluju u zemljama izvan EU - kazali su iz Delegacije EU.

COSME program će osigurati nove prilike za mala i srednja preduzeća u BiH da izgrade jače mreže širom Evrope radi boljeg pristupa međunarodnim tržištima i izvorima financiranja.

- Podržat će napore BiH na unapređenju ekonomskog upravljanja i izgradnji boljeg poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća, te će izravno pomoći malim i srednjim preduzećima da se razvijaju u Bosni i Hercegovini i na međunarodnoj razini - kazali su iz Delegacije EU, te dodali da je još uvijek rano davati ocjenu o implementaciji.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.