Izvor: eKapija | Nedjelja, 26.05.2019.| 12:29
Izdvojite članak Odštampajte vijest

XI tradicionalnu Međunarodna letnja škola o kardiovaskularnim bolestima

Organizator: EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD) UNIVERZITETA ZA MIR UN BEOGRAD, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Banja Luka

24.06-28.06.2019 , Budva

(Foto: Africa Studio/shutterstock.com )

Hotel "Mediteran" − Budva, 24 - 28. jun 2019.

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd - ECPD Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja (Podgorica), uokviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravlja Srbije, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Univerzitetom u Berlinu (Nemačka), VAMK Univerzitetom (Finska), Long Island Univerzitetom (USA), Nacionalnim institutom za javno zdravlje Italije, Nacionalnom školom javnog zdravlja Grčke, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Svetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR), organizuje XI tradicionalnu međunarodnuletnju školu o kardiovaskularnim bolestima sa glavnom temom

PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv za učešće u radu XI ECPD Međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima (nadalje: Škola), koju ECPD već tradicionalno organizuje sa ciljem da unapredi znanje pružalaca usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalista kardiologije i drugih specijalnosti u oblasti najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća i smernica za prevenciju i lečenje kardiovaskularnih bolesti. Tokom jednonedeljnog Programa razmatraće se najnovija istraživanja, tehnološka dostignuća, studije slučaja, kao i smernice i savremene mogućnosti prevencije, ranog otkrivanja i tretmana kardiovaskularnih bolesti. Škola je namenjena lekarima primarne zdravstvene zaštite i specijalistima (kardiolozi, endrokrinolozi, internisti, pedijatri i drugi).

Predsednik saveta Škole je akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, SANU, Beograd, direktor Škole je akademik prof. Nathan D. Wong, Univerzitet Kalifornija, SAD, a kodirektori su prof. dr Ian Graham, Trinity College, Irska, akademik prof. dr Miodrag Ostojić, SANU i akademik prof. dr Duško Vulić, Univerzitet u Banja Luci.

Škola je akreditovana od strane European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) sa 23 boda KME za učesnike.

Neophodnost i opravdanost ove edukacije potvrđuje činjenica da, uprkos smernicama za lečenje akutnog koronarnog sindroma, srčane slabosti, atrijalne fibrilacije i prevencije kardiovaskularnih bolesti, mnogi pacijenti, posebno u regionu Jugoistočne Evrope, ostaju neadekvatno tretirani kada je reč o faktorima rizika akutnog koronarnog sindroma, srčanoj slabosti ili atrijalnoj fibrilaciji i pridržavanje tretmana nije optimalno. Najnovija istraživanja iz EUROASPIRE III i EUROASPIRE IV pokazuju da mnoge osobe sa pre egzistirajućom koronarnom bolešću nisu na preporučenoj terapiji i postoje značajne razlike u obrascima tretmana između regiona, čak i u okviru ograničenih geografskih regiona kao što je region Jugoistočne Evrope. Podaci često pokazuju da i pored toga što tretman individualnih faktora rizika može biti adekvatan, kombinovani tretman i postignuti cilj kod multiplih faktora rizika, kao što su LDL-C, krvni pritisak i nivo A1c zajedno sa dijabetesom, često je nedovoljan i zahteva implementaciju sistemskih napora usmerenih na sve faktore rizika u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji.

Evropski centar za mir i razvoj Terazije 41 11000 Beograd, Serbia

ECPD Headquarters

European Center for Peace and Development Centre Européenpour la Paix et le Développement

Centro Europeo para la Paz y el DesarrolloЕвропейский центр мира и развития

University for Peace established by the United Nations

Phone: +381 11 3246-041, 3246-042, 3246-043, 2652-170 Fax: 3240-673, 3234-082, 2651-344 E-mail:ecpd@EUnet.rs, office@ecpd.org.rs

Više informacija