Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
ADRESA
Branilaca Sarajeva 26, 71000 Sarajevo
Odgovorno lice
Zijo Krvavac, dipl.ing.arh., v.d. direktor
prethodnici +

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Događaji
Video
Opis djelatnosti
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je nastao 1954. god pod nazivom Urbanistički zavod Grada Sarajeva.
Tada je već počela izrada Generalnog urbanističkog plana Grada Sarajeva.
16.04.1975. god. Zavod prerasta u Zavod za prostorno i urbanističko planiranje i programiranje – Sarajevo. Sa 75 radnika i u to vrijeme bavio se isključivo urbanističkom problematikom.
01.01.1979. god. Urbanistički zavod spaja se sa Zavodom za ekonomsko planiranje koji je u svom sastavu imao Zavod za informatiku i nastao je Zavod za planiranje razvoja Grada Sarajevo; spojene su 2 komponenete: razvojna i ekonomska, jer je tadašnji cilj bio da se sve sfere u domenu života Grada, spoje, da budu vezane.
Postiglo se to da su se prostorna i društveno-ekonomska komponenta razvoja Grada integrisale.
U početku postojanja Zavod za planiranje razvoja Grada (te 1979.god) imao je preko 100 radnika iz oblasti i prostornog i društveno-ekonomskog planiranja, da bi dvije godine kasnije – početkom izrade Prostornog plana Grada Sarajeva dostigao cifru preko 200 zaposlenih.
1985-6. god. iz okvira Zavoda za planiranje razvoja Grada izdvaja se Zavod za informatiku, koji prerasta u Statistički zavod Grada Sarajeva, a u okviru Zavoda ostaje kao njegov dio Sektor za društveno-ekonomsko planiranje.

27.03.1998. Zavod mijenja svoj naziv i postaje Zavod za planiranje razvoja Kantona.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Kantona koji se odnose na:

izradu i implementaciju strategije razvoja Kantona,

poslove nosioca izrade razvojnih planova,

koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona, analiziranje izrade planskih dokumenata, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona, uz utvrđivanje međuzavisnosti u razvoju između općina i Kantona,

koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata obnove i razvoja Kantona, kao i promocije Kantona,

obezbjeđenje naučnih i stručnih podloga za ostvarivanje Ustavom utvrđenih nadležnosti Kantona,

vršenje poslova nosioca izrade provedbenih planova i pripremanje propisa koji su sastavni dio plana,

poslove izrade smjernica i programa aktivnosti za izradu provedbenih planova,

poslove stručno-tehničke pripreme za izradu godišnjeg programa za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije,

učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja

izradu programa sanacije, rekonstrukcije, rušenja i raščišćavanja terena, obnove i izgradnje Kantona, neposredno učestvovanje u izradi planske dokumentacije i vršenje koordinacije sa stranim i domaćim ekspertima i organizacijama,

stručno mišljenje u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona,

poslove koje ugovorom povjeri Zavodu općina sa teritorije Kantona,

poslove koje odredi Skupština Kantona i Vlada Kantona,

vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se odnose na nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada Zavoda vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:

Sektor za prostorno planiranje

Sektor za globalni informacioni sistem

Sektor za infrastrukturu

Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja

Sektor za pravne, opće i računovodstveno- finansijske poslove

Obzirom na specifične poslijeratne uvjete i nagomilane probleme u urbanizaciji, sanaciji i rekonstrukciji moralo se pristupiti Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana grada Sarajeva za period 1986-2015. god. putem koga su definisani najurgentniji problemi prostorne organizacije grada.

Samo od 1996. do danas Sektor za prostorno planiranje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo uradio je više od 70 elaborata i druge planske dokumentacije.

Kroz obavljanje poslova vezanih za koordinaciju, učešće u pripremi, praćenju realizacije projekata obnove i razvoja Kantona Srajevo za devet opština urađeno je preko 50 regulacionih planova i urbanističkih projekata.

Vijesti