KANTONALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO j.u. Zenica


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
KANTONALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO j.u. Zenica
ADRESA
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica
Odgovorno lice
dr Senad Huseinagić, direktor

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Pobjede na tenderima
Isporučioci
Događaji
Opis djelatnosti
Zavod, u skladu sa zakonima, pruža usluge iz sljedećih oblasti:

◦predlaže programe zdravstvene zaštite iz oblasti djelokurga svog rada,
◦provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona,
◦prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području kantona,
◦planira, organizuje i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva,
◦učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti,
◦prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti,
◦provodi preventivno­odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama za područje kantona,
◦koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona,
◦kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija,
◦obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području području kantona,
◦nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona,
◦obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost,
◦učestvuje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama,
◦stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona,
◦sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.
◦planira, organizuje i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva,
◦izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite,
◦provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće upotrebe,
◦obavlja hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, zraka i predmeta opće upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti,
◦ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe,
◦provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
◦predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene sigurnosti proizvodnje i prometa hrane, vode i predmeta opće upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
◦provodi zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim licima u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
◦daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja ili prestanka rada zdravstvene ustanove
◦vrši preglede zaposlenih koji se obavezno sprovode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika,
◦učestvuju u sprovođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi,
◦bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada,

Vijesti