Elektrotehnički fakultet u Sarajevu


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu sa potpunom odgovornošću
ADRESA
Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Odgovorno lice
Samim Konjicija, Dekan
R. prof. dr Kemo Sokolija, dipl. el. ing.

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Pobjede na tenderima
Isporučioci
Događaji
Ličnosti
Filantropija
Opis djelatnosti
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je osnovan 1961 godine. Fakultet je trenutno smješten u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu, u obnovljenoj zgradi ukupne površine oko 3200 m2. Zbog ograničenosti prostora, dio nastave studenti slušaju i na drugim fakultetima unutar Univerziteta u Sarajevu. Osim toga, određene laboratorijske vježbe se drže i u industrijskim objektima i objektima javnih preduzeća (Elektroprivreda, PTT i t.d.)Od osnivanja do danas, za 45 godina postojanja i rada, na Elektrotehničkom fakultetu je od ukupno upisanih 14703 studenta do sada diplomiralo 4337 inženjera u jednoj od četiri oblasti studiranja.Na fakultetu je ukupno zaposleno 50 nastavnika i asistenata u stalnom radnom odnosu, kao i oko 100 saradnika u dopunskom radnom odnosu.U tekućoj akademskoj 2005/6 na dodiplomskom i postdiplomskom studiju upisano je ukupno 1622 studenata na fakultet. Svi oni stiču znanja na različitim odsjecima fakulteta i to:

- Odsjek za automatiku i elektroniku;
- Odsjek za elektroenergetiku;
- Odsjek za računarstvo i informatiku;
- Odsjek za telekomunikacijeUkupno trajanje nastave po starom nastavnom programu je 9 semestara. Ovjeravanjem devetog semestra student dobija status apsolventa i taj status mu traje 2 semestra. U toku apsolventskog staža student ima pravo da polaže zaostale ispite i da uradi i odbrani diplomski rad.Po novom nastavnom programu koji je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom i kreditnim sistemom (ECTS – European credit transfer system), koji će omogućiti mobilnost studenata tokom studija kao i ekvivalenciju diploma nakon završetka, ove akademske godine je upisana prva generacija sa ukupno oko 300 studenata na sva četiri Odsjeka.Oni će steći zvanje Bachelor of Engineering nakon 6 semestara odnosno tri godine studija i 180 ECTS kredita (60 po jednoj godini, odnosno 30 po semestru), a zvanje Master of Engineering nakon još dvije godine studija i osvojenih daljnjih 120 ECTS kredita.Ovaj dvociklusni studij usaglašen sa Bolonjskim procesom će nakon toga voditi ka trećem ciklusu sticanja titule Doktora nauka čije trajanje je također određeno na period od tri godine intenzivnog rada na istraživačkim projektima koji omogućavaju ambijent za ostvarenje originalnih naučnih rezultata i doprinosa.Fakultet je u toku svog dosadašnjeg rada i postojanja vodio i promovirao 279 magistara i 68 doktora nauka.Osim aktivnosti u svojoj osnovnoj edukativnoj djelatnosti, Elektrotehnički fakultet je od svog osnivanja pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučnoistraživačkog rada i ostalih aktivnosti vezanih za promociju nauke i tehnologije u sredini u kojoj je djelovao.Fakultet je posjedovao niz laboratorija u okviru svoje predratne lokacije u Lukavici, gdje su se realizirali mnogi istraživački i razvojni projekti koji su direktno ugovarani sa industrijskim gigantmima kao što su bili Energoinvest, Elektroprivreda BiH, Unis, Famos i drugim.Fakultet je također realizirao i niz istraživačko razvojnih projekata za tadašnje Sizove za naučni rad i na Saveznom i Republičkom nivou, a bio je u periodu od 1985-1991 Nosilac nekoliko velikih projekata koji su imali oznaku DC (Društveni ciljevi) i imali su značajna sredstva i budžet za višegodišnja istraživanja i razvoj.U godinama nakon agresije, počev od 1996, Fakultet uspjeva da se povrati i u sferu istraživanja i razvoja i realizuje do danas preko 70 istraživačkih projekata i studija za renomirane partnere kao što su: JP Elektroprivreda BiH, JP PTTT BiH, RMU Banovići, DD Tvornica cementa Kakanj i drugi.