AVP Sava Sarajevo


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo
ADRESA
Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo
Odgovorno lice
Sejad Delić dipl.inž., direktor

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Događaji
Finansije
Ličnosti
Saopštenja
Opis djelatnosti
Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu upravlja vodnim područjem koje obuhvata dio međunarodnog riječnog bazena Dunava (dio međunarodnog podbazena Save) na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH. Agencija za vode na području na kojem je nadležna, između ostalog, obavlja i slijedeće poslove: - organizira, prikuplja i vrši distribuciju podataka o vodnim resursima u skladu sa odredbama Zakona o vodama, uključujući i uspostavu i održavanje informacionog sistema vodoprivrede(ISV) - organizira hidrološki monitoring i monitoring kvaliteta voda, monitoring ekološkog stanja površinskih voda, priprema izvještaj o stanju voda i predlaže potrebne mjere - priprema plan upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizira izradu tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji se odnose na upravljanje vodama u skladu sa Zakonom o vodama - priprema planove za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obala vodnog tijela i organizira implementaciju tih planova - upravlja javnim vodnim dobrom u skladu sa Zakonom o vodama - preduzima hitne mjere na sprečavanju ili smanjenju štetnih uticaja prouzrokovanih incidentnim zagađenjima i priprema planove za takve mjere - izdaje vodne akte u skladu sa Zakonom o vodama - daje stručna mišljenja prema zahtjevima za izdavanje vodnih akata iz nadležnosti kantonalnih ministarstava za vode - daje stručna mišljenja sa stanovišta voda o dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i kantonalnih ministarstava koja oni zatraže - učestvuje u pripremi politike sektora voda i legislative koja se odnosi na vode - promovira istraživački rad u oblasti voda i održivog upravljanja vodama - organizira podizanje javne svijesti vezane za održivo korištenje voda, zaštitu voda i zaštitu vodnih ekosistema - učestvuje u koordinaciji aktivnosti na izradi i provođenju planova upravljanja vodama sa nadležnim organizacijama iz Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno sa nadležnim tijelima za područje međunarodnog podsliva rijeke Save. - prema odluci Federalnog ministarstva provodi aktivnosti vezane za implementaciju projekata koje finansiraju međunarodne institucije, odnosno koji se finansiraju iz budžeta Federacije - preduzima aktivnosti vezane za prikupljanje vodnih naknada i izvještavanje nadležnih institucija o stepenu izmirenja obaveza od obveznika plaćanja vodnih naknada - kao i niz drugih poslova propisanih Zakonom o vodama i aktima Agencije za vode

Vijesti