Konkurencijsko vijeće / savjet BiH Sarajevo


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Konkurencijsko vijeće / savjet Bosne i Hercegovine Sarajevo
ADRESA
Radićeva 8/IV, 71000 Sarajevo
Odgovorno lice
Ibrica Lakišić, predsjednik

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Opis djelatnosti
Zakonom o konkurenciji, donesenim u 2001. godini, je uspostavljeno, dana 01. maja 2004. godine, Konkurencijsko vijeće kao samostalno i nezavisno tijelo sa statusom pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu. Konkurencijsko vijeće ima isključivo ovlaštenje u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ovim Zakonom je prvi put regulirana politika konkurencije kao jedan od značajnijih istrumenata i stubova za stvaranje i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora odnosno tržišta u Bosni i Hercegovini.

Iako je Zakon o konkurenciji iz 2001. godine sadržavao osnovna pravila konkurencije zasnovana na čl. 81. i 82. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, ipak nije pratio praksu i rješenja savremenog evropskog zakonodavstva odnosno pravno naslijeđe Zajednice (acquis) iz ove oblasti. Radi toga je donesen novi Zakon o konkurenciji («Sl. glasnik BiH», broj 48/05) koji je stupio na snagu 27. jula 2005. godine. Ovaj Zakon je u najvećoj mjeri kompatabilan sa pravilima i propisima Evropske unije iz oblasti tržišne konkurencije (npr. Propisi doneseni u 2003. i 2004. godini - uredbe Vijeća EC br. 1/2003; 139/2004; 773/2004; 802/2004 itd.) što će osigurati efikasnost i transparentnost u njegovom provođenju, pojednostaviti procedure, smanjiti trajanje određenih faza postupka odnosno generalno smanjiti nivo državne intervencije u ovoj oblasti.

Promjene na raniji zakon se odnose i na motivirajuću politiku kazni za privredne subjekte (leniency policy), na efikasnije mehanizme kontrole internog tržišta i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim institucijama iz ove oblasti.

Zakon se odnosi na sve oblike spriječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije na teritoriji Bosne i Hercegovine ili izvan njene teritorije ako imaju uticaj na teritoriju Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja se usmjerava na sporazume među privrednim subjektima, dominantni položaj i zlupotrebama dominantnog položaja, pravila i postupke u vezi sa konkurencijom između privrednih subjekata.

Novim Zakonom nadležnosti Konkurencijskog vijeća su proširene i preciznije definirane u obavljanju upravnih i stručnih poslova u vezi sa različitim aspektima zaštite tržišne konkurencije. To se odnosi takođe i na način provođenja postupka, donošenja konačnih odluka, politiku kazni i trajanje postupka.

Budući da je Zakon neka pitanja i pojmove uredio načelno ta pitanja su detaljnije definirana donošenjem niza podzakonskih akata - Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta; Odluka o utvrđivanju sporazuma male vrijednosti; Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na različitim nivoima proizvodnje odnosno distribucije; Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na istom nivou proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumimi); Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o prenosu tehnologije, licenci i know how; Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o osiguranju; Odluka o distribuciji i servisiranju motornih vozila; Odluka o proceduri ublažavanja odnosno oslobađanja od kazne (lienency policy); Odluka o utvrđivanju kategorija dominannog položaja; Odluka o visini administrativnih taksi u vezi procesnih radnji pred Konkurencijskim vijećem i Odluka o periodičnom plaćanju kazni;

Usvajanjem navedenih podzakonskih akata (svi akti će biti doneseni do kraja trećeg mjeseca 2006. godine), u velikom obimu BiH zakonodavstvo u ovoj oblast će biti prilagođeno pravnom naslijeđu Zajednice (aquies). Takođe, usvajanjem podzakonskih akata osigurat će se i predvidivost i transparentnos provođenja pojedinih procesnih radnji i cjelokupnog postupka pred Konkurencijskim vijećem.

Konkurencijsko vijeće sačinjava šest članova koji su imenovani na mandat od šest godina (do 2010. godine) s mogućnošću još jednog ponovnog izbora. Tri člana Konkurencijskog vijeća imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dva člana imenuje Vlada Federacija BiH i jednog člana Vlada Republike Srpske. Vijeće ministara Bosne i Hecegovine imenuje predsjednika Konkurencijskog vijeća (od članova Konkurencijskog vijeća) na period od jedne godine, bez prava na ponovni izbor tokom mandata Konkurencijskog vijeća. Članovi Konkurencijskog vijeća se biraju iz reda priznatih stručnjaka u odgovarajućoj oblasti privrede i imaju status jednak upravnim sudijama. Ovaj status je nespojiv s obavljanjem bilo kojih direktnih ili indirektnih, stalnih i povremenih poslova s izuzetkom akademskih djelatnosti.

Jačanjem stručne službe Konkurencijskog vijeća, kao osnovne organizacione jedinice Konkurencijskog vijeća, koja obavlja, između ostalog, upravne i stručne poslove (vođenje postupka, pripremanje prijedloga odluka rješenja i slično, prijedloga podzakonskih akata itd) unaprijeđeno je djelovanje Konkurencijskog vijeće u cjelini. Prioritet u 2006. godini je daljnje jačanje stručne službe kroz povećanje broja zaposlenih (pravnika i ekonomista) i unaprijeđenje njihovog znanja i stručnosti iz oblasti konkurencije.

U skladu sa Zakonom o konkurenciji postupak se može pokrenuti po prijavi /zahtjevu ili službenoj dužnosti ukoliko Konkurencijsko vijeće ocijeni da postoji osnovana sumnja da se značajno spriječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija.

Konkurencijsko vijeće, nakon provedenog postupka, čije trajanje je različito u zavisnosti od konkretnog predmeta, u propisanom roku donosi konačnu odluku na koju nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Sudu Bosne i Hercegovine.

Konstantan zadatak i prioritet Konkurencijskog vijeća kroz različite oblike promocije (Program “Competition Advocacy”) je približavanje različitih aspekata tržišne konkurencije business zajednici i drugim nadležnim institucijama s ciljem osiguranja pravilne primjene zakonodavstva i podizanje svijesti i nivoa znanja.

Dio prava i politike tržišne konkurencije Evropske unije predstavlja područje državne pomoći. Ova oblast u Bosni i Hercegovini nije zakonski regulirana i uspostavljanje sistema državne pomoći je prioritet u narednom periodu. Po ugledu na sistem koji je uspostavljen u EU započeta su djelovanja na uspostavljanju zakonskog okvira u ovoj oblasti uz tehničku podršku eksperata EU Projekta «Podrška za konkurenciju i državna pomoć». U ovoj oblasti Konkurencijsko vijeće, uz druga državna tijela /institucije, će imati značajnu odgovornost i obaveze. Očekuje se donošenje zakonodavstva iz ove oblasti do kraja 2006. godine.

Konkurencijsko vijeće je postalo članicom Međunarodne mreže tijela za konkurenciju (ICN) sredinom 2005. godine. U toku su aktivnosti na potpisivanju bilateralnih sporazuma / memoranduma sa zemljama regiona s ciljem uspostavljanja i jačanja saradnje.

Konkurencijsko vijeće aktivno sudjeluje u pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju.