Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja Sarajevo


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja Sarajevo
ADRESA
Radićeva 8, 71000 Sarajevo
Odgovorno lice
Radenko Radović, direktor

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Događaji
Opis djelatnosti
Na osnovu Odluke Savjeta ministara iz 2004.godine, osnovana je Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“ broj 23/04), sa sjedištem u Sarajevu, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Uprava je nacionalno tijelo za zaštitu zdravlja bilja, nadležno za koordinaciju i kontakte u vezi sa pitanjima koja se odnose na zaštitu bilja, kao i odredbe koje proizilaze iz Međunarodne konvencije o zaštiti bilja („Službeni glasnik BiH 8/2003, ) koju je BiH ratifikovala 2003. godine ali i domaćeg zakonodavstva:

● Zakona o zaštiti zdravlja bilja, („Službeni glasnik BiH“, broj 23/03 ), kojim se osigurava zaštita zdravlja bilja, sprečavanje pojave unošenja i širenja štetnih organizama, kao i borba protiv štetnih organizama uvođenjem mjera za zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih regulisanih objekata na području Bosne i Hercegovine i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja bilja.
● Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima,(„Službeni glasnik BiH“, 49/2004,), kojim se uređuje registracija, promet i nadzor aktivnih materija te ostala pitanja vezana za fitofarmaceutska sredstva.
● Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka („Službeni glasnik BiH“, broj 3/05,), koji propisuje uslove za proizvodnju, pripremu stavljanja u promet, uvoz i stavljanje u promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka i druga pitanja značajna za ovu oblast.
● Zakona o zaštiti novih sorti („Službeni glasnik BiH“, broj 46/04,), kojim se propisuje postupak zaštite novih sorti biljaka, te dobivanje i zaštita oplemenjivačkog prava.
● Zakona o mineralnim đubrivima („Sl. gl. BiH“, broj 46/04,), kojim se uređuju uslovi za sastav, kvalitet i označavanje mineralnih đubriva koja se stavljaju u promet kao i njihovu upotrebu.
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja ima brojne zadatke i obaveze koje proizilaze iz Međunarodne konvencije o zaštiti zdravlja bilja, Zakona o zaštiti zdravlja bilja,( „Sl.gl.BiH“, broj 23/03), Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima,koji je u velikoj mjeri usklađen sa Direktivom 91/414/EEC („Sl. gl. BiH“, broj 46/04), Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka( „Sl. gl. BiH“, broj 3/05), Zakona o zaštiti novih sorti („Sl. gl. BiH“, broj 46/04) i Zakona o mineralnim đubrivima ( „Sl. gl. BiH“, broj 46/04).

Zaštita bilja od štetnih oragnizama je potrebna iz brojnih razloga, prije svega radi izbjegavanja umanjenja prinosa ali i povećanja poljoprivredne proizvodnje. Nadležnost Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i njeni zadaci su jasno definisani Odlukom o osnivanju Uprave, Međunarodnom Konvencijom i odredbama usvojenih zakona.