Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Banja Luka (IDDEEA BiH)


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Banja Luka (IDDEEA BiH)
ADRESA
Kralja Petra I Karađorđevića 83A, 78000 Banja Luka
Odgovorno lice
Arif Nanić, direktor

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Događaji
Ličnosti
Opis djelatnosti
Agencija obavlja sljedeće poslove:

- predlaže i provodi strategiju i politiku razvoja u Bosni i Hercegovini u oblasti identifikacionih dokumenata, a prema ICAO 9303 standardu i drugim relevantnim standardima;
- vrši nabavku, skladištenje, personalizaciju, kontrolu kvaliteta i transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa Bosne i Hercegovine;
- tehnički dizajnira i formira evidencije definirane ovim zakonom;
održava i upravlja bazama podataka u koje se pohranjuju podaci iz evidencija koje su definirane ovim zakonom i informacionih sistema, putem kojih se pristupa navedenim evidencijama;
osigurava adekvatnu infrastrukturu, posebne uslove za rad i zaštitu podataka, te druge tehničke preduslove za nesmetano funkcioniranje baza podataka koje su u njenoj nadležnosti i baza podataka koje su u nadležnosti drugih ministarstava, institucija i organa na njihov zahtjev i u skladu sa zakonom;
- izdaje podatke o evidencijama i iz evidencija ovlaštenim institucijama i pravnim licima;
- projektira, razvija i održava softverska rješenja potrebna za vođenje evidencija u nadležnosti Agencije, bilo internim resursima, saradnjom sa izvornim organima ili angažmanom kompanija;
- razvija, održava i unapređuje telekomunikacione mreže za prijenos podataka za potrebe Agencije, te drugih organa javne sigurnosti u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, a kako bi se omogućila efikasna razmjena podataka iz registara definiranih ovim zakonom;
- definira standarde za opremu koju će nadležni, prijemni i izvorni organi nabavljati i koristiti u procesu obrade i razmjene podataka u skladu s ovim zakonom;
- definira standarde što je neophodno na lokacijama s kojih se vrši pristup sistemu centralne evidencije i razmjene podataka kako bi se postigla sigurnost i zaštita podataka i sistema;
- provodi upravne postupke koji se tiču djelokruga Agencije u skladu s važećim zakonskim propisima.


Agencija je nadležna za personalizaciju i tehničku obradu sljedećih identifikacionih dokumenata:
- ličnih karata,
- ličnih karata za strance,
- vozačkih dozvola,
- putnih isprava,
- dokumenata za registraciju vozila,
- drugih identifikacionih dokumenata uz saglasnost nadležnih organa i posebnu odluku Vijeća ministara.

Vijesti