RARS


Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Opis djelatnosti
Razvojna agencija Republike Srpske osnovana je 2004. godine kao Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Djeluje kao pravno lice i neprofitna organizacija.

Osnovni zadatak Agencije je promocija i unapređivanje oblasti malih i srednjih preduzeća. Agencija je nadležna za pružanje stručnih usluga za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP, podsticanje ulaganja u MSP, kao i za podršku uspostavljanju preduzetničke infrastrukture. Agencija je nadležna za pružanje podrške inovatorskoj djelatnosti, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija, podršku za povećanje zapošljavanja, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, kao i podršku za učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu.

Agencija, takođe, ima nadležnost da uspostavlja saradnju između MSP i mreže konsultanata, unaprijedi saradnju između organa lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija i sarađuje sa međunarodnim institucijama učestvujući u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata za podršku MSP.
U nadležnosti Agencije je i promocija preduzetništva, podrška ženskom, omladinskom, ruralnom i drugim vidovima preduzetništva, vođenje registra konsultanata za potrebe MSP, analiziranje i istraživanje u vezi sa stanjem u oblasti MSP, učešće u izradi Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i drugih razvojnih dokumenata, kao i realizacija projekata radi postizanja starteških ciljeva i sprovođenja mjera.

U oktobru 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća kojim je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća transformisana u Razvojnu agenciju Republike Srpske.
Izmjenama i dopunama Zakona proširene su nadležnosti Agencije na promociju i unapređivanje izvoza, pružanje podrške u privlačenju i realizaciji ulaganja, podršku razvoju tržišta rizičnog kapitala u Republici Srpskoj, vođenje portala o poslovnim zonama Republike Srpske, unapređivanje konkurentnosti MSP i preduzetništva u cjelini, kao i ostale aktivnosti koje doprinose razvoju privrede Republike Srpske.

Organi Agencije su Upravni odbor i Direktor. Upravni odbor ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, a koji su predstavnici sedam ministarstava u Vladi RS.