Bosna RE d.d. Sarajevo


Opis djelatnosti
Bosna RE pruža usluge reosiguranja svim društvima za osiguranje u Federaciji BiH, skoro svim društvima u Republici Srpskoj u pogledu autoodgovornosti, te dijelu društava iz Republike Srpske u ostalim vrstama osiguranja. Također pruža usluge reosiguranja društvima za osiguranje i reosiguranje iz regiona, te u manjem obimu i na svjetskom tržištu. Pri tome, Bosna RE pruža usluge reosiguranja i u neživotnom i u životnom osiguranju. Najstarija rating agencija za društava za osiguranje A.M. Best šest godina zaredom dodjeljuje Bosna RE-u visoki rating B+ Dobar sa stabilnim izgledima.

Bosna RE je ujedno jedino društvo u oblasti osiguranja na širem području koje kontinuirano sprovodi edukaciju i obuku kadra osiguravajućih društava.