Telenor d.o.o. Beograd


Veliko preduzeće
Opis djelatnosti
Telenor je jedan od deset najvećih mobilnih operatora u svetu sa vlasničkim interesom u 12 telekomunikacionih kompanija širom Evrope i Azije i sa više od 129 miliona korisnika.