NavMenu

Ministarstvo energetike i rudarstva RS

Potpuni naziv:

Ministarstvo energetike i rudarstva RS

Matični broj:

?????????????

Kontakt

Adresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Telefon: ??? ?? ??? ???
Fax: ??? ?? ??? ???
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

državna

Opis djelatnosti

Ministarstvo energetike i rudarstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
crnu metalurgiju, proizvodnju i preradu obojenih metala,
preradu nemetala,
proizvodnju baznih hemijskih proizvoda,
preradu hemijskih proizvoda,
vođenje elektroenergetske politike,
planiranje i vođenje elektroenergetske strategije,
elektroenergetsko balansiranje i dugoročno planiranje,
praćenje sigurnosti i kvaliteta snabdijevanja električnom energijom,
razvoj unutrašnjeg tržišta električne energije,
eksploataciju resursa u svrhu proizvodnje električne energije,
razvoj i izgradnju elektroenergetskih objekata,
dodjelu koncesija za istraživanje, gradnju i eksploataciju energetskih objekata,
promociju i vođenje energetske efikasnosti,
donošenje planova i mjera za unapređivanje energetske efikasnosti i njihovo sprovođenje,
promociju obnovljivih izvora energije, kao i novih tehnologija obnovljivih izvora energije,
učešće u aktivnostima u područjima energetike i korištenja prirodnih resursa na međunarodnom planu,
proizvodnju i preradu nafte i naftnih derivata,
prirodni gas,
proizvodnju i promovisanje upotrebe bio-goriva,
bezbjedan cjevovodni transport gasovitih i tečnih ugljikovodonika,
preduzimanje mjera radi obezbjeđenja sigurnosti snabdjevanja naftom i gasom, izradu srednjoročne i dugoročne strategije za energente (naftu, gas i bio-gorivo),
analizu stanja i poslovanja preduzeća iz oblasti energetike,
predlaganje mjera za podsticanje razvoja sektora nafte, gasa i bio-goriva,
dodjelu koncesija za izgradnju novih objekata za transport nafte i gasa,
istraživanje i eksploataciju tečnih i gasovitih ugljikovodonika (sirova nafta i gas) i drugih prirodnih gasova,
geološka istraživanja i eksploataciju prirodnih i tehnogenih mineralnih sirovina: metaličnih, nemetaličnih – obuhvatajući i resurse za proizvodnju građevinskih materijala, radioaktivnih mineralnih sirovina, sve vrste soli i sonih voda, podzemne vode (pitke, industrijske, mineralne, termalne, termomineralne) i geotermalne resurse,
verifikaciju rezervi mineralnih sirovina i vođenje njihovog katastra,
vođenje katastra istražnih i eksploatacionih odobrenja,
dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa,
vođenje katastra dodijeljenih koncesija u oblasti energetike, rudarstva i geologije,
nadzor nad radom javnih preduzeća i ostalih privrednih društava iz oblasti energetike i rudarstva,
podsticanje razvoja i konkurentnosti resornih oblasti mjerama ekonomske i razvojne politike,
sprovođenje stimulativnih mjera i neposrednih kontakata sa zainteresovanim ulagačima,
podsticanje ulaganja sredstava zainteresovanih lica u domaće privredne subjekte u oblastima energetike i rudarstva,
stvaranje povoljnijih uslova za strane investicije u resornim oblastima,
saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama, udruženjima i institucijama u oblastima energetike i rudarstva,
praćenje uticaja mjera ekonomske politike na kretanje proizvodnje u resornim oblastima, kako u cjelini, tako i po pojedinačnim granama i značajnim privrednim subjektima,
učešće u izradi i donošenju propisa iz resornih nadležnosti i njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU (acquis communautaire),
učešće u izgradnji i razvoju sistema ocjenjivanja usaglašenosti i ostalih oblasti infrastrukture kvaliteta (metrologija, standardizacija, akreditacija i sl.) u Republici i BiH,
učešće u procesima evropskih integracija i projektima vezanim za njih u oblastima energetike i rudarstva, geologije i infrastrukture kvaliteta, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i
druge poslove u skladu sa zakonom.

Prikaži pun opis

Vijesti

Vidi sve

27.05.2024.  |  Energija, Građevina

Method energy RS planira solarnu elektranu u Bileći vrijednu 31 mil KM - Raspisan poziv za dodjelu koncesije

Ministarstvo energetike i rudarstva RS raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Solarni park MERS 22 MW na području opštine Bileća. Kako se navodi u pozivu, planirana instalisana snaga ove elektrane iznosi 22,36 MW sa procijenjenom godišnjom proizvodnjom od 33,3 GWh. Lokacija buduće solarne elektrane je u KO Preraca, uz

Iz kataloga roba i usluga

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Drugi kontakti

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum mauris In eu congue sapien Integer a leo sed orci semper auctor Etiam a nisl euismod elementum orci vel condimentum enim Sed placerat velit eget neque venenatis molestie Nunc accumsan ante et pharetra dapibus massa felis tincidunt mauris lobortis ornare sem lectus sit amet ante Aenean vitae mauris hendrerit lacinia tellus cursus iaculis lorem Nam vel magna id lorem convallis malesuada Pellentesque purus orci condimentum sit amet suscipit quis pharetra sed ex

Isporučioci